Update monitor Fertiliteitszorg en nieuwe toekenning Pluimen

Freya heeft deze week de Monitor Fertiliteitszorg volledig geüpdatet. Met deze online applicatie wordt de fertiliteitszorg in Nederland in kaart gebracht en kunnen patiënten op basis van voor hen belangrijke criteria een weloverwogen keuze maken voor het ziekenhuis waar zij behandeld willen worden.

Enquete farmacie studenten: (beleving van) IVF

Ayla en Merlin zijn studenten Farmacie en doen onderzoek naar (de beleving van) IVF. Hiervoor hebben ze een enquete opgesteld die ingevuld kan worden door mensen die zelf IVF hebben gedaan. Je vindt de enquete hier: https://nl.surveymonkey.com/r/WM9YLRT Namens Ayla en Merlin dank voor het invullen!

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar afweercellen in baarmoederslijmvlies Radboudumc

Recent is in het Radboudumc, Laboratorium Medische Immunologie samen met de Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, een onderzoek gestart naar het in kaart brengen van de afweercellen die zich bevinden in het baarmoederslijmvlies. Deze afweercellen spelen een belangrijke rol bij zwangerschap. In het Radboudumc hebben wij een techniek ontwikkeld om deze afweercellen uit menstruatiebloed te halen. […]