Bijeenkomsten

Freya Bijeenkomsten

FreyaTalk thema Grenzen UMC Groningen

FreyaTalk: een event dat Freya organiseert in samenwerking met ziekenhuizen. Op 18 januari 2020 vindt de laagdrempelige, regionale bijeenkomst plaats bij het Universitair Medisch Centrum Groningen in Groningen (Poortweg 12, L2, Ruimte 24.2.06). 

Het thema van deze FreyaTalk: grenzen stellen in het fertiliteitstraject. 

Grenzen in het fertiliteitstraject. Je kunt ze bepalen. Je kunt er tegenaan lopen. Waar lig de grens van medisch technisch handelen en mogelijk nog veel belangrijker: waar ligt je persoonlijke grens? Moet en wil je alles wat mogelijk is ondergaan? Iedereen met een (nog) onvervulde kinderwens heeft te maken met grenzen stellen.

Voor deelname aan deze middag vragen wij je om een vrijwillige bijdrage van € 7,50 per persoon.

Programma

14:00-14:15Ontvangst
14:15-15:30start met interactieve presentatie door prof. dr. A. Hoek, gynaecoloog en afdelingshoofd Centrum voor Voorplantingsgeneeskunde en Hennie Huisinga, medisch maatschappelijk werkster over grenzen
15:30-15:45Pauze
15:45-16:30informeel informatie uitwisselen met andere deelnemers en prof. dr. Hoek en H. Huisinga

 

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 18 januari 2020 op de locatie Centrum voor voortplantingsgeneeskunde, UMC Groningen, Hanzeplein 1, 9700 VB in Groningen
In het ziekenhuis: Poortweg 12, L2, ruimte 24.2.06 (zie voor meer informatie https://www.voortplantingsgeneeskunde.umcg.nl/).
De ontvangst is vanaf 14:00. De dag duurt tot ongeveer 16:30.

De uiterste datum om je aan te melden is woensdag 15 januari 2020.

Heb je vragen over deze dag? Stel ze aan de commissie Bijeenkomsten van Freya, bereikbaar op mailadres ledenbijeenkomsten@freya.nl.

Route

Centrum voor voortplantingsgeneeskunde, UMC Groningen
Hanzeplein 1
9700 VB Groningen
In het ziekenhuis: Poortweg 12, L2, ruimte 24.2.06
Route Google maps
Openbaar vervoer Website 9292

Aanmelden

De aanmeldingstermijn is verlopen.

 

Inhoud programma

start met interactieve presentatie door prof. dr. A. Hoek, gynaecoloog en afdelingshoofd Centrum voor Voorplantingsgeneeskunde en Hennie Huisinga, medisch maatschappelijk werkster over grenzen

Waar ligt de grens van medisch technisch handelen? En mogelijk nog veel belangrijker: waar ligt je persoonlijke grens?

Moet je alles wat mogelijk is ondergaan?

IVF- en ICSI-behandelingen zijn effectieve behandelingen om een kans op een kind in vervulling te laten gaan voor paren met fertiliteitsstoornissen van diverse aard. Veel patiënten zullen zwanger worden met een dergelijke behandeling, echter niet allen. De technische mogelijkheden zijn in de afgelopen jaren toegenomen. We kunnen paren behandelen waarbij de man heel weinig bewegende zaadcellen heeft d.m.v. ICSI. We kunnen zelfs paren behandelen waarbij er geen zaadcellen aanwezig zijn in het ejaculaat door zaad uit de bijbal of uit de bal te gebruiken. We kunnen embryo’s, zaad en eicellen invriezen om vervolgens na ontdooiing opnieuw een kans op een zwangerschap te creëren.

Maar we kunnen ook een heleboel niet, helaas er zijn grenzen. We kunnen niet in de eicel, noch in de zaadcel, noch in het embryo kijken om te zien of dit tot een zwangerschap zal leiden ja dan nee. We kunnen in veel gevallen niet precies zeggen waarom paren niet spontaan zwanger zijn geworden ondanks het feit dat er zo op het oog na het fertiliteitsonderzoek niets bijzonders geconstateerd is. Dit kan voor veel paren heel onbevredigend zijn, niet te weten waaraan het ligt dat ze niet zwanger worden, noch spontaan en soms ook niet na behandeling. Er zitten dus grenzen aan onze mogelijkheden om te onderzoeken waar het probleem ligt en wat we eraan zouden kunnen doen. Aan die grenzen werken we wel door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek zodat in de toekomst meer antwoorden op deze vragen kunnen worden gegeven en meer en soms andere behandelingen kunnen worden gegeven.

Maar waar ligt voor een paar de persoonlijke grens om die lang gekoesterde wens een kans te geven in vervulling te gaan. Wat kan je lichamelijk en geestelijk aan? Wat wil je individueel en hoe sta je erin als paar? Wat zijn jouw/jullie grenzen? Is het beslist nodig om alles wat technisch kan ook te ondergaan, omdat je anders bang bent in de toekomst spijt te krijgen van het feit dat je niet tot het uiterste bent gegaan? Of is het mogelijk om die grens voor jezelf al eerder te trekken en samen tot een beslissing te komen dat jullie persoonlijke grens ergens anders ligt? Dat je niet alles wat mogelijk is hoeft te ondergaan om uiteindelijk rust te vinden in een beslissing niet door te gaan met behandelen? Dit zijn aspecten van de behandeling  en begeleiding die we ook graag samen met jullie willen belichten

Prof. dr. A. Hoek is gynaecoloog en afdelingshoofd van ons centrum voor voortplantingsgeneeskunde

Expertise: gynaecologische endocrinologie, voortplantingsgeneeskunde, refertilisaties, kindergynaecologie en wetenschappelijk onderzoek

H. Huisinga is medisch maatschappelijk werker.

Expertise: psychosociale begeleiding