Eileideroperaties

De informatie in deze brochure wordt momenteel geactualiseerd.

Eileideroperaties

Inleiding

Een oorzaak voor het uitblijven van een zwangerschap kan een afwijking aan de eileider(s) zijn.
Onderdeel van het vruchtbaarheidsonderzoek hiernaar is de baarmoederfoto; de medische term voor de baarmoederfoto is HSG.
HSG, hystero-salpingografie, is het zichtbaar maken (grafie) van de baarmoeder (hystero) en eileiders (salpinx). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door contrastvloeistof via de baarmoedermond in de baarmoederholte te spuiten en met röntgendoorlichting te kijken of de vloeistof goed
doorloopt. Tijdens dit onderzoek wordt er ook een röntgenfoto gemaakt.
Doel van het HSG is de grootte en vorm van de baarmoederholte na te gaan. Tegelijkertijd kunnen de vorm, vulling en doorgankelijkheid van de eileiders onderzocht worden.
Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek wordt er (veelal) een afspraak gemaakt voor een laparoscopie.

Laparoscopie

Bij een laparoscopie wordt er met behulp van een kijkbuis in de buik gekeken. De arts maakt dan een heel klein sneetje boven het schaambeen en één bij de navel. Via de sneetjes kan de laparoscoop naar binnen worden gebracht, waarmee de arts in de buik kan kijken. Dit onderzoek vindt plaats onder lichte algehele narcose. Over het algemeen betekent dit een dagopname.
Doel van de laparoscopie is inzicht te krijgen in de grootte en vorm van de baarmoeder; vorm, kaliber, beweeglijkheid en lengte van de eileiders; kwaliteit van de fimbriae (vangarmpjes van de eileider). Bij een laparoscopie kan ook gekeken worden naar de grootte, vorm en beweeglijkheid
van de eierstokken; naar aan- of afwezigheid verklevingen en het voorkomen van endometriose.
Tot slot kan de arts via een laparoscopie zien hoe de toestand van de blinde darm is en of er verklevingen bij de lever zitten, die soms het gevolg van een chlamydia-infectie zijn.
Bij een laparoscopie wordt ook een hysteroscopie uitgevoerd (hystero= baarmoeder). Tijdens de hysteroscopie wordt een stroperige, doorzichtige vloeistof via de schede ingebracht en wordt de baarmoeder van binnen bekeken. Afwijkingen die daarbij aan het licht kunnen komen zijn
verklevingen van de voor-en achterwand, een tussenschot in de baarmoeder, myomen (dit zijn goedaardige gezwellen bestaande uit glad spierweefsel) of poliepen (gesteelde goedaardige gezwellen).

Omdat in de meeste gevallen toch een laparoscopie wordt gedaan, gaan gynaecologen er steeds vaker toe over het HSG te laten vallen en de doorgankelijkheid van de eileiders te controleren tijdens de laparoscopie.
De uitslag is betrouwbaarder en omdat er maar één onderzoek gedaan hoeft te worden, is dit minder belastend voor de patiënt.
Afhankelijk van de uitslag van alle onderzoeken wordt er een behandeling voorgesteld.
Deze brochure zal verder uitleg geven over de operatie aan eileiders (salpinx of tubae).

Indicaties voor een eileideroperatie

Eén van de mogelijkheden voor behandeling van verstopte eileiders is een eileideroperatie.
Indicaties voor zo’n operatie zijn verklevingen rondom eileider en/of eierstok, waardoor het transport van de eicel vanuit de eierstok naar de eileider verhinderd kan worden. Een andere reden voor een indicatie is (een) afgesloten eileider(s). De afsluiting van een eileider kan ook aan het einde, bij de fimbriae, zijn gelokaliseerd.
Er kan zich daar vocht ophopen en de eileider noemt men dan een hydrosalpinx (eileider gevuld met vocht).

De eileideroperatie

Een eileideroperatie valt onder het specialisme microchirurgie, dat wil zeggen dat de arts kijkend door een microscoop aan het opereren is. Tijdens de operatie worden verklevingen weggehaald en/of de eileider(s) weer toegankelijk gemaakt.
Dit gebeurt uiterst voorzichtig om te voorkomen dat er nieuwe verklevingen ontstaan.
Afhankelijk van de aard van de verklevingen en de gesteldheid van de eileiders probeert men tegenwoordig deze operatie zoveel mogelijk met een laparoscoop uit te voeren. Hiermee wordt de kans op nieuwe verklevingen kleiner en de duur van de opname in het ziekenhuis is korter.

Kans op succes

Indien tijdens een laparoscopie de eileider(s) en/of eierstokken operabel worden geacht, wordt er
een afspraak gemaakt voor deze behandeling. De arts schat in dat geval de kans op een zwangerschap na een operatie hoger in dan na IVF (In Vitro Fertilisatie of reageerbuisbevruchting).
Eén van de oorzaken van afgesloten eileider(s) kan een eileiderontsteking zijn. Bij zo’n ontsteking sterven de trilhaartjes af die de eicel door de eileider rollen.

Bij een eileideroperatie kunnen ze wel de doorgankelijkheid van de eileider herstellen, maar niet de trilhaartjes. Verder is het zo dat er binnen een jaar een zwangerschap zou moeten ontstaan; daarna is de toestand van de eileider(s) vaak weer dezelfde als voor de operatie.
De kans op een zwangerschap is, na dit jaar, niet uitgesloten. Wel wordt je altijd aangeraden in geval van een positieve zwangerschapstest contact op te nemen met je gynaecoloog. Er bestaat namelijk een verhoogde kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Psychologische aspecten

Als de diagnose na een laparoscopie afgesloten en/of verkleefde eileider(s) is, betekent dat veel verdriet voor de betrokkenen. Het gevolg van deze diagnose is dat er altijd een behandeling nodig is om zwanger te kunnen raken. Maar ze betekent ook een stuk duidelijkheid na alle onderzoeken die je hebt ondergaan.
Dit kan ook rust geven; aan de periode van verplicht vrijen elke maand komt een eind. Je kunt je nu voorbereiden op de eventueel voorgestelde behandeling. Bij Freya zijn er een aantal contactpersonen met dezelfde ervaringen. Bij hen kun je altijd terecht met al je vragen of als je je hart eens wilt luchten.

Waar kun je voor deze behandeling terecht?

Voor het uitvoeren van dergelijke operaties moet een gynaecoloog een apart specialisme hebben. Dit houdt in dat je soms zal worden doorverwezen naar een andere gynaecoloog.

Aanvullende literatuur

Over dit onderwerp is niet specifiek een boek geschreven.
Je kunt met al je vragen bij je gynaecoloog terecht. Zet al je vragen op papier en vermeld eventueel bij het maken van een afspraak dat je wat uitgebreider met je arts wilt praten over jouw problemen en behandeling daarvan.

Meer informatie:

Freya
Postbus 620
4200 AP Gorinchem
tel: 024 – 3010 350

Maart 1995