COMMIT: help mee een set kernresultaten voor fertiliteitzorg te bepalen

COMMIT: Core Outcome Measures for Infertility Trials. Freya steunt de ontwikkeling van een set kernresultaten voor wetenschappelijk onderzoek in de fertiliteitzorg. Help jij ook mee? Iedereen die ervaring of expertise in de fertiliteitzorg heeft, kan deelnemen!

Doordat in wetenschappelijk onderzoek vaak met verschillende uitkomstmaten wordt gewerkt, is het lastig om het ene onderzoek met het andere te vergelijken. In het ene onderzoek wordt bijvoorbeeld gemeten hoeveel zwangerschappen er ontstaan, terwijl in een ander onderzoek de geboorte van een kind wordt geteld. Dit werpt een barrière op in de verbetering van fertiliteitzorg. De onderzoeker James Duffy heeft het initiatief genomen om door middel van een Delphi onderzoek uit te vinden wat de beste uitkomstmaten zijn, waarmee wetenschappelijke onderzoeken straks beter vergelijkbaar worden.

Jij kunt hieraan meehelpen door te laten weten welke uitkomsten jij belangrijk vindt vanuit jouw perspectief. Het Delphi onderzoek wordt aan zoveel mogelijk mensen voorgelegd, zowel professionals als patiënten. In de enquete zie je allerlei mogelijke uitkomstmaten. Aan jou de vraag: hoe belangrijk vind je het dat die uitkomst gemeten wordt? Bijvoorbeeld: het aantal eicellen, de kwaliteit van de eicellen, het aantal embryo’s, pijn, bloeding, prille zwangerschap, geboorte van een kind.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Bekijk bovenstaand animatiefilmpje over COMMIT op Youtube 

Let op:

  • Het onderzoek is in het Engels, dus die taal moet je kunnen lezen.
  • Er zijn drie rondes en het is erg belangrijk dat je aan alle drie deelneemt!
  • Het invullen kost per ronde ongeveer 15-20 minuten.
  • Vul de vragen in op een laptop of desktop computer.
  • Bij het invullen moet je vooral vanuit je eigen ervaring/kennis met vruchtbaarheidsproblemen denken.
  • Je wordt gevraagd om je te registreren voordat start met de vragenlijst, zodat ronde 2 en 3 je toegezonden kunnen worden. Je krijgt ook de antwoorden die je hebt gegeven via mail toegestuurd.

Belangrijk om te weten tijdens het invullen:

  • Als je je cursor boven een uitkomst houdt, wordt er nadere uitleg getoond.
  • Je wordt gevraagd het belang van elke uitkomst te scoren op een schaal van 1 tot 9. Vind je een uitkomst matig belangrijk (score 1 tot 3), wel belangrijk maar niet doorslaggevend voor het maken van een beslissing (score 4 tot 6), of vind je de uitkomst doorslaggevend voor het maken van een beslissing (score 7 tot 9). Lukt het je niet om op basis van je ervaring een score te geven, dan kun je ‘unable to score’ aanklikken.
  • Voordat je de vragenlijst beëindigt krijg je al je antwoorden nog eens te zien en kun je ze eventueel nog wijzigen.
  • Missen er volgens jou uitkomsten dan horen de onderzoekers dat graag, zodat ze deze mogelijk in de volgende ronde mee kunnen nemen.

 

Ga naar de vragenlijst

Heb je nog een vraag? Dan kun je contact opnemen met de onderzoeker, maar je kunt ons ook altijd je vraag stellen: communicatie@freya.nl

Wil je meer lezen?

Geef een reactie