Help je mee? Onderzoek naar embryotransfer op dag 5.

De laatste jaren is er discussie over de vraag of terugplaatsing van een embryo het beste op de 3e of op de 5e dag na een IVF/ ICSI punctie kan plaatsvinden. In Nederland is een dag 3 terugplaatsing gebruikelijk.

Wat is er tot nu toe bekend?

Uit wetenschappelijk onderzoek lijkt het zo te zijn dat verse dag 5 terugplaatsingen tot een hoger zwangerschapspercentage en zelfs een hoger percentage levend geboren kinderen leidt. Voor terugplaatsingen uit ingevroren embryo’s is dit onderwerp nog niet zo goed onderzocht.
Sommige wetenschappelijke studies suggereren dat de zwangerschapskans bij een dag 3 terugplaatsing even hoog is als bij een dag 5 terugplaatsing, alleen de tijd tot het zwanger worden lijkt bij een dag 5 terugplaatsing evident korter te zijn.

Met andere woorden: als terugplaatsingen op dag 5 plaatsvinden, zou je gemiddeld sneller zwanger worden (op de totale groep zijn er minder pogingen nodig), maar er worden uiteindelijk niet meer vrouwen zwanger.

Waarom passen we dat niet direct toe?

Het is ook nodig om de gezondheid van de geboren kinderen goed in de gaten te houden. Tot nu toe lijken de berichten geruststellend. Maar er zijn weinig goed opgezette studies met grote patiënten-aantallen waarin de gezondheid van de kinderen van dag 3 terugplaatsingen vergeleken wordt met dag 5 terugplaatsingen.

Wat is de bedoeling?

Wij zijn van plan om een groot en goed opgezet onderzoek in Nederland te starten waarbij wij dag 3 en dag 5 terugplaatsingen na IVF/ICSI willen vergelijken. We willen daarbij ook verschillende parameters registreren die iets vertellen over de gezondheid van de geboren kinderen.

Om de studie vorm te geven zijn wij op zoek naar patiënten die met ons mee willen denken en via een focusgroep input willen geven vanuit hun gezichtspunt. Wij willen het onderzoek liefst samen met patiënten opstellen, zodat de mensen die IVF/ICSI nodig hebben maximaal profiteren van deze studie.

Doe je mee?

De focusgroep zal op 23 maart 2017 om 20.00 uur plaatsvinden in de vorm van een telefonisch groepsgesprek met een aantal patiënten.

Dit bericht is van 2017, je kunt je niet meer aanmelden.

Vriendelijke groet,

dr. K. Fleischer

RadboudUMC

Geef een reactie