Kabinetsreactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap

logo Tweede Kamer

Voor draagmoederschap of voor het opgroeien van kinderen in meeroudergezinnen biedt het huidige recht geen kader, terwijl beide in de maatschappij wel voorkomen. De Staatscommissie Herijking Ouderschap heeft eind 2016 het rapport uitgebracht met de titel “Kind en de ouder in de 21e eeuw”. De opdracht aan de Staatscommissie was een reactie op de maatschappelijke en medisch-technologische veranderingen.

Het kabinet doet nu aanbevelingen op het gebied van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag. De volledige kabinetsreactie op de door de Staatscommissie geformuleerde adviezen lees je hier.

Ten aanzien van de draagmoederschap is het kabinet voornemens om met een regeling te komen, met daarin o.a. de volgende in het oog springende zaken:

  • de ontstaansgeschiedenis moet voor het kind op termijn te achterhalen zijn
  • de afspraken tussen de draagmoeder en de wensouders worden vóór de conceptie vastgelegd en bij het verzoek aan de rechter gevoegd
  • tenminste één van de wensouders heeft een genetische band met het kind, behoudens uitzonderlijke gevallen (bijv. medische onmogelijkheid)
  • er komt een (on)kostenvergoeding. De uitwerking hiervan wordt op korte termijn nader onderzocht
  • de wensouders (en niet de draagmoeder) komen vanaf de geboorte als ouders op de geboorteakte te staan

Ten aanzien van meerpersoonsgezag neemt het kabinet niet alle voorgestelde adviezen van de Staatscommissie over. Stichting Meer Dan Gewenst is van mening dat met name de voorstellen niet ver genoeg gaan. Zij heeft afgelopen dagen haar standpunt verdedigd bij diverse media, waaronder het NOS nieuws.

Geef een reactie