Adoptie

Wanneer je weet dat je niet zelf zwanger zult worden, zijn er – als je hiervoor kiest – andere manieren om invulling te geven aan het ouderschap. Adoptie kan een alternatief zijn.

Het adopteren van een kindje is een heel proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen. Er zijn bepaalde toelatingsvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor adoptie in aanmerking te komen. Wat deze toelatingsvoorwaarden zijn, lees je op de website van Stichting Adoptievoorzieningen.

Adoptieprocedure

Wanneer je besluit dat een adoptiekindje welkom is en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kun je de adoptieprocedure starten. Hiervoor moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • Indienen van de aanvraag en toelating tot de procedure
  • Informatiebijeenkomst
  • Voorlichtingsbijeenkomsten
  • Gezinsonderzoek
  • Beginseltoestemming

Stichting Adoptievoorziening

In Nederland kun je voor alle informatie terecht bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Zij verzorgen voorlichting, nazorg en consultatie. Naast alle nuttige en belangrijke informatie op hun site, kun je ook een informatiepakket aanvragen.

Wil je meer lezen?