Doorleven, praktijk voor verlies-, rouw- en stervensbegeleiding

De pijn van ongewenst kinderloos zijn heeft impact op jouw/jullie gevoelsleven, dagelijks leven en op de toekomst.

Mogelijk heb je de volgende vragen:

  • Hoe ga ik dit emotioneel doorstaan?
  • Hoe ga inhoud geven aan mijn/ons leven?
  • Hoe ga ik om met mijn dagen en mijn toekomst?

Dit is niet de gemakkelijkste opgave in het leven en met mijn hulp kun jij hierin je weg vinden.

Besef: “Een leven zonder kinderen is geen minder leven, maar een ander leven” (quote: L.Z.)

Mijn naam is Peter van den Berg en ik ben zelf ongewenst kinderloos.

Vanaf 2000 – 2005 was ik vrijwilliger en bestuurslid bij Freya. Met als taken: optimaliseren van de begeleiding van mensen die ongewenst kinderloos zijn en het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten.

Na de dood van mijn vrouw heb ik een eigen praktijk in verlies-, rouw- en stervensbegeleiding met de naam: Doorleven.

Naam:              Peter van den berg

Adres:              Lavendelveld 62

Postcode:        3124 CH

Plaats:              Schiedam

Telefoon:         0623780218

Email adres:      info@praktijk-doorleven.nl

Link naar website: www.praktijk-doorleven.nl