Patiënttevredenheidsmeting – Freya Awards

Vruchtbaarheidszorg wordt nogal eens gezien als een luxe die niet per definitie in aanmerking komt voor een goede (vergoedings)regeling. Onterecht natuurlijk! Een kinderwens is een keuze; een vruchtbaarheidsprobleem is dat beslist niet. Goed om te weten dat Freya vecht voor jouw belangen. En met succes!

Freya staat in nauw contact met alle belanghebbende partijen zoals politiek, zorgverzekeraars en de medische wereld. Waar mogelijk werken we graag samen om onze doelen te behalen. Maar we schuwen de confrontatie niet. Als het nodig is, behartigen we met kracht jullie belangen. Daar mogen jullie op rekenen!

Freya Awards enquête

Elke twee jaar reikt Freya de Freya Award uit aan de klinieken die het meest patiëntgericht werken. Er zijn twee categorieën: de meest patiëntgerichte fertiliteitskliniek en de meest patiëntgerichte IVF-kliniek. Een kliniek die uitblinkt op een bepaald onderdeel komt bovendien in aanmerking voor een oorkonde.

De uitverkiezing van de klinieken doet Freya niet zelf, dat doen jullie! Want alleen jullie kunnen beoordelen hoe jullie zijn ontvangen, voorgelicht en behandeld door – het personeel van – een bepaalde kliniek.

De resultaten uit de enquêtes worden ook gebruikt voor de Monitor Fertiliteitszorg: een website die mensen helpt de voor hen best passende kliniek te vinden. Maar de monitor gaat verder. Het is een belangrijk instrument waarmee Freya jouw belangen en die van je lotgenoten behartigt. Zo wil Freya de kwaliteit van de zorg verbeteren en aan zorgprofessionals tonen wat fertiliteitspatiënten daadwerkelijk belangrijk vinden: wat jij belangrijk vindt!

Benieuwd naar de uitslag van de enquête die we in 2016 afrondden? Die kun je hier bekijken. De uitslag van de enquête van 2013 vind je hier.

Wij zijn er voor jou. Ben jij er voor ons?

Freya vecht voor de belangen van iedereen met vruchtbaarheidsproblemen. En jij kunt ons daarbij helpen! Hoe? Heel eenvoudig: door ons te steunen met een lidmaatschap! Niet alleen kunnen we de ledeninkomsten hard nodig, ook het aantal leden is van cruciaal belang voor de belangenbehartiging. Hoe groter de groep die we vertegenwoordiger, hoe krachtiger onze stem! Mogen we op jou rekenen?