MACHTIGING

Hierbij meld ik mij aan als lid van Freya en machtig ik Freya voor het afschrijven van het jaarlijks lidmaatschapsbedrag (nieuw lid, tot wederopzegging).
 
Tenaamstelling bankrekening:
Adres
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Telefoon:
IBAN rekeningnummer
Datum:
Freya magazine: Ja / Nee
Freya nieuwsbrief: Ja / Nee
 
Verificatie capcha