De missie en visie

Freya is er voor iedereen bij wie zwanger worden niet of niet makkelijk lukt. Wat je van ons kan verwachten?leaflet-belangen-2-kopie-2leaflet-belangen-2-kopie-2 Informatie, steun en (h)erkenning, een luisterend oor. Maar we vechten ook voor jouw belangen. Freya is er voor jou!

Wat wij belangrijk vinden, lees je ook terug in onze missie en visie:

Missie

De vereniging stelt zich tot doel, belangenbehartiging voor, en dienstverlening aan mensen met vruchtbaarheidsproblemen, ongeacht het stadium waarin men verkeert.

Visie

Freya is de algemeen erkende, toonaangevende patiëntenorganisatie die mensen met vruchtbaarheidsproblemen ondersteunt door middel van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact.

In onze visie moeten mensen met vruchtbaarheidsproblemen in het behandeltraject door medici als een gelijkwaardige gesprekspartner worden gezien. Het individu wordt met respect behandeld en er is ruimte voor praktische en psychosociale aspecten, tijdens en na behandelingen. Verdriet rondom een onvervulde kinderwens wordt erkend door de omgeving van mensen met vruchtbaarheidsproblemen en in de maatschappij, waarbij het taboe doorbroken wordt.

Freya is er voor alle vraagstukken rondom de vruchtbaarheidsproblematiek. In de komende jaren richt Freya zich met name op de verbetering van vergoeding en verlof bij behandelingen, het inbrengen van het patiëntenperspectief om kwaliteit van zorg te verbeteren en uitbreiding van voorlichtingsmateriaal, waarbij ook aandacht wordt besteed aan preventie en lifestyle.

Binnen Freya voelen leden zich thuis.

leaflet-belangen-2-kopie-2