Position Paper: onze standpunten

Hieronder lees je meer over de standpunten van Freya

 

1.     Verminderde vruchtbaarheid is een medische aandoening

Freya vindt dat vruchtbaarheidsproblemen – het niet (goed) functioneren van de voortplantingsorganen in de vruchtbare leeftijdsfase – algemeen erkend moeten worden als een medische aandoening. Lees verder>

 

2.     Vergoeding vruchtbaarheidsbehandelingen in de basisverzekering

Freya vindt dat vruchtbaarheidsbehandelingen vergoed moeten blijven vanuit de basisverzekering en wil dat het aantal vergoede IVF/ICSI behandelingen wordt uitgebreid tot zes pogingen met single embryotransfer. Lees verder>

 

3.     Taboe doorbreken

Freya vindt dat groei van de maatschappelijke bewustwording en acceptatie van vruchtbaarheidsproblemen nodig is. Er moet begrip voor en erkenning komen van het feit dat zwanger worden niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Lees verder>

 

4.     Psychosociale effecten van vruchtbaarheidsbehandelingen

Freya vindt dat de hoge en langdurige ziektelast (zowel lichamelijk als mentaal) van vruchtbaarheidsproblemen – die bepalend is voor de kwaliteit van leven – erkend en geaccepteerd moet worden. De fertiliteitszorg biedt geïntegreerde psychosociale zorg in het traject en de patiënt heeft toegang tot passende counseling of psychotherapie indien nodig. Lees verder>

 

5.     Patiëntgerichtheid: samen beslissen

Freya vindt het belangrijk dat patiënten zich als de eigenaar van hun behandeltraject kunnen opstellen. Hiervoor moeten zij voldoende passende kennis kunnen vinden, o.a. richtlijnen en keuze-informatie over de fertiliteitzorg.

Evenzo vindt Freya het belangrijk dat fertiliteitcentra aandacht hebben voor de patiëntgerichtheid van de zorg door de behoeften van de patiënt centraal te stellen. Beslissen doen zij samen met de patiënt. Medisch maatwerk! Lees verder>

 

6.     Vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland

Freya vindt het belangrijk dat mensen weloverwogen keuzes kunnen maken, voordat ze overgaan tot behandelen in het buitenland en dat ze zich bewust zijn van risico’s, kansen en kosten (en in hoeverre deze worden vergoed). Lees verder>

 

7.     Leeftijd en vruchtbaarheid

Freya vindt dat het mogelijk moet zijn om de medische mogelijkheden te benutten, zolang de (medische) veiligheid voor moeder en kind niet in gevaar komt. De maatschappij en samenlevingsvormen veranderen en het tijdstip en de wijze waarop de kinderwens wordt vervuld moet mee veranderen. Lees verder>

 

8. Draagmoederschap

Freya is van mening dat ideëel draagmoederschap een goede optie kan zijn om de kinderwens te vervullen, indien de wensouders fysiek niet in staat zijn zelf een kind te dragen of te baren. Freya is tegenstander van commercieel draagmoederschap. Lees verder>

 

Meer standpunten volgen spoedig.