Leeftijd en vruchtbaarheid

Standpunt

Freya vindt dat het mogelijk moet zijn om de medische mogelijkheden te benutten, zolang de (medische) veiligheid voor moeder en kind niet in gevaar komt. De maatschappij en samenlevingsvormen veranderen en het tijdstip en de wijze waarop de kinderwens wordt vervuld moet mee veranderen.

Achtergrond

Na het 35e levensjaar van de vrouw is er sprake van een snelle afname van de vruchtbaarheid. Freya vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan de bewustwording van de (on)mogelijkheden van de vruchtbare jaren.
Er moet meer bekend worden over risico’s van uitstel van de kinderwens en over de keuzemogelijkheid om preventief, op sociale of medische gronden, eicellen in te vriezen.
De vruchtbaarheid van vrouwen kent een natuurlijk einde, maar deze verschilt aanzienlijk per individu. Voor de toepassing van vruchtbaarheidsbehandelingen als IVF zou niet de kalenderleeftijd bepalend moeten zijn. Op basis van objectieve medische criteria moet per individu worden vastgesteld of de vrouw nog voldoende kansrijk is.

Voor de toepassing van eiceldonatie is Freya van mening dat een leeftijdsgrens van 50 jaar acceptabel is. Uit ervaringen in de VS,  Frankrijk en Engeland is gebleken dat er geen medische bezwaren zijn tegen zwangerschap bij gezonde vrouwen tot 50 jaar.
Bij eiceldonatie moet met behulp van objectieve medische criteria worden bekeken of de gezondheid van de vrouw toereikend is voor het voldragen van een zwangerschap.

Actie

Freya wil vragen om meer onderzoek naar in de praktijk toepasbare objectieve medische criteria voor vaststelling van de ovariële reserve.
Freya wil meer informatie verspreiden over leeftijd en keuzemogelijkheden.

Streven

Mensen zijn goed geïnformeerd over (on)mogelijkheden en keuzes ten aanzien van de invulling van hun kinderwens.