Patiëntgerichtheid: Samen Beslissen

‘Samen beslissen’ is Freya’s jaarthema voor 2017.

Standpunt

Freya vindt het belangrijk dat patiënten zich als de eigenaar van hun behandeltraject kunnen opstellen. Hiervoor moeten zij voldoende passende kennis kunnen vinden, o.a. richtlijnen¹ en keuze-informatie² over de fertiliteitzorg.
Evenzo vindt Freya het belangrijk dat fertiliteitcentra aandacht hebben voor de patiëntgerichtheid van de zorg door de behoeften van de patiënt centraal te stellen. Beslissen doen zij samen met de patiënt. Medisch maatwerk!

Achtergrond

1 De Landelijke Netwerkrichtlijn Subfertiliteit geeft handvatten voor het pad dat de patiënt volgt in het fertiliteitstraject. Aanvullend hierop zijn er onderwerp-specifieke richtlijnen van de beroepsgroepen.
Wij vinden het belangrijk dat ook patiënten hiervan op de hoogte zijn, de inhoud begrijpen en door deze kennis zelf ook invloed kunnen hebben zodat zij de juiste zorg krijgen.
Deze kennis is waar mogelijk verwerkt in de teksten op onze website.

2 Freya’s Monitor Fertiliteitzorg biedt uitgebreide keuze-informatie over fertiliteitklinieken. Deze feitelijke informatie wordt aangeleverd door de klinieken zelf. De criteria voor goede fertiliteitzorg die de basis zijn voor de Monitor, komen tot stand door middel van een enquête onder patiënten en in overleg met zorgverleners. De criteria worden zonodig aangescherpt.

Actie

Freya werkt aan uitbreiding van keuzeondersteunende informatie voor de patiënt, zoals patiëntenversies van de richtlijnen van beroepsbeoefenaren.
Freya helpt de patiënt om een bewuste en mondige patiënt te worden.

Streven

De patiënt is goed geïnformeerd en wordt in het behandeltraject door de arts als een gelijkwaardige gesprekspartner gezien en met respect behandeld. Patiënt en arts beslissen samen. Als patiënt voel zich vrij om vragen te stellen, zijn voorkeuren aan te geven en kent zijn eigen verantwoordelijkheid.