Psychosociale effecten van vruchtbaarheidsbehandelingen

Standpunt

Freya vindt dat de hoge en langdurige ziektelast (zowel lichamelijk als mentaal) van vruchtbaarheidsproblemen – die bepalend is voor de kwaliteit van leven – erkend en geaccepteerd moet worden. De fertiliteitszorg biedt geïntegreerde psychosociale zorg in het traject en de patiënt heeft toegang tot passende counseling of psychotherapie indien nodig.

Achtergrond

Subfertiliteit kan een grote rol spelen in het leven van vrouwen en mannen in de reproductieve leeftijd. De stress en teleurstellingen die horen bij de tevergeefse pogingen de kinderwens – al dan niet met medische hulp – te vervullen hebben grote invloed op allerlei gebieden: lichamelijke en geestelijke gezondheid, werksituatie, relatie, familie- en vriendenkring.

Freya is van mening dat het belangrijk is dat het medisch personeel in de fertiliteitskliniek de reguliere psychosociale hulp zo optimaal mogelijk maakt en daarmee de persoonlijke beleving van de behandeling en de kwaliteit van leven te verbeteren. Deze begeleiding behoort in het hele fertiliteitstraject geïntegreerd te worden.

Sommige patiënten kunnen aanzienlijke psychosociale problemen ervaren gedurende de diagnose of de behandeling. Deze patiënten hebben mogelijk baat bij gespecialiseerde hulp zoals counseling of psychotherapie van een professional met ervaring op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen.

Actie

Freya sluit zich aan bij de algemene conclusies van de ESHRE richtlijn getiteld ‘reguliere psychosociale hulp bij onvruchtbaarheid en medisch ondersteunde voortplanting – Een gids voor medisch personeel betrokken bij voortplantingsgeneeskunde’. Freya zal een vertaalde patiëntenversie van deze richtlijn onder de aandacht brengen.

Streven

De individuele behoeften van de patiënt zijn het uitgangspunt voor de geboden zorg en er is voldoende aandacht voor de zwaarte van de ziektelast en de kwaliteit van leven.