Taboe doorbreken

Standpunt

Freya vindt dat groei van de maatschappelijke bewustwording en acceptatie van vruchtbaarheidsproblemen nodig is. Er moet begrip voor en erkenning komen van het feit dat zwanger worden niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Achtergrond

Eén op de zes paren raakt niet binnen een jaar zwanger.
Subfertiliteit komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor. In 30% van de gevallen ligt de oorzaak bij de man, in 30% van de gevallen bij de vrouw en in 30% is de oorzaak bij beiden gelegen. Bij de overige 10% wordt nooit een oorzaak gevonden.

Als je een vruchtbaarheidsprobleem hebt, word je geconfronteerd met zowel lichamelijke als emotionele consequenties. Je komt voor lastige keuzes te staan: behandelen of niet, waar ligt mijn fysieke en psychische grens en die van mijn partner, wanneer stoppen met behandelen, welke alternatieven zijn er.

De angst om geconfronteerd te worden met de uitkomst van (mogelijke) kinderloosheid is steeds aanwezig. Dit brengt veel verdriet met zich mee en heeft een grote impact op het leven van betrokkenen. De uitkomst bepaalt immers zóveel aspecten van je toekomst.

Actie

Informatie verspreiden over de impact van vruchtbaarheidsproblemen, onder andere door het deelnemen aan de Europese Week van de Vruchtbaarheid. Activiteiten ontplooien om een breed publiek te bereiken.

Streven

Er rust geen taboe op vruchtbaarheidsproblemen, iedereen kan hier zonder schroom voor uitkomen.