Uitbreiding vergoeding van behandelingen

Standpunt

Freya vindt dat vruchtbaarheidsbehandelingen vergoed moeten blijven vanuit de basisverzekering en wil dat het aantal vergoede IVF/ICSI behandelingen wordt uitgebreid tot zes pogingen met single embryotransfer.

Achtergrond

Het huidige aantal van drie vergoede IVF/ICSI-pogingen is gebaseerd op kosten, niet op kansen. Bij paren zonder vruchtbaarheidsprobleem lukt zwanger worden op de natuurlijke manier immers ook niet altijd in drie maanden.

Freya vindt dat goede zorg op maat geleverd moet worden: als de arts inschat dat er nog een reële kans op succes is en de patiënt heeft de wil en veerkracht om meer behandelingen te ondergaan, zou het aantal niet uitsluitend begrensd moeten worden door kosten. Daarvoor is de impact van ongewenste kinderloosheid op het leven van betrokkenen te groot.

Er is een urinetest in ontwikkeling die een kansrijke cyclus van de vrouw zou kunnen voorspellen. Hiermee kan voor een behandeling een kansrijke cyclus worden geselecteerd. Daar waar de cyclus niet kansrijk is, kunnen eventueel adviezen voor verbetering worden gegeven.

Actie

Freya houdt de voortgang van het onderzoek naar de genoemde urinetest in de gaten. Waar mogelijk pleit Freya voor uitbreiding van het aantal pogingen.

Streven

Het aantal kansen op een zwangerschap wordt niet alleen op basis van kosten ingeperkt. Goede zorg op maat houdt (ook) in dat gekeken wordt naar individuele zwangerschapskansen.