Verminderde vruchtbaarheid is een medische aandoening

Standpunt

Freya vindt dat vruchtbaarheidsproblemen – het niet (goed) functioneren van de voortplantingsorganen in de vruchtbare leeftijdsfase – algemeen erkend moeten worden als een medische aandoening.

Achtergrond

De definitie van een medische aandoening is dat één of meerdere organen niet of niet goed functioneren. Bij subfertiliteit in de vruchtbare leeftijdsfase zijn dat de voortplantingsorganen. Het Europees Parlement heeft bevestigd dat subfertiliteit een medische aandoening is die ernstige gevolgen zoals depressie kan hebben, en dat de World Health Organization (WHO) deze aandoening aanmerkt als een ziekte. Subfertiliteit komt steeds meer voor en het Europees Parlement roept de lidstaten daarom op om het recht op goed toegankelijke fertiliteitszorg te garanderen. (European Parliament resolution on the demographic future of Europe, 2008).

Actie

Aandacht vragen voor vruchtbaarheidsproblemen, door middel van publiciteit en onder meer het organiseren van de Week van de Vruchtbaarheid.

Streven

Subfertiliteit wordt gezien als een medische aandoening. Deze erkenning geeft de patiënt een solide positie in relatie tot de begeleiding door medische en psychologische zorgverleners, maar ook tot de rechtspositie op het gebied van onder andere arbeid en verzekering.