Statuten

De huidig geldende statuten van Freya kun je hier nalezen:

Statuten Freya versie 2008

 

Maart 2018

Het bestuur wil enkele wijzigingen aanbrengen in de statuten. Dit voorstel wordt besproken in de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2018. In deze bijlage kun je zien om welke wijzigingen het gaat:

Statuten 2018 concept met wijzigingen

De geel gemarkeerde tekst wordt nieuw ingevoegd, de doorgestreepte tekst wordt verwijderd.

Concept Statuten 2018 zoals door de notaris opgesteld ten behoeve van de ALV

Voorblad met opsomming van de gewijzigde passages