Ernstgraad van bijwerkingen

Ernstgraad van bijwerkingen

Graad 0

Geen morbiditeit (ziektelast). Een bijwerking wordt pas na langere tijd en alleen toevalligerwijs middels screening bij ontvanger of donor opgemerkt. Volledig herstel van ontvanger of donor.

Graad 1

Geringe mate van morbiditeit, milde klinische consequenties waarbij geen (verlenging van) opname in een ziekenhuis noodzakelijk is en die niet resulteren in invaliditeit of arbeidsongeschiktheid of consequenties voor de ontvanger of levende donor. Geen levensgevaar.

Graad 2

Matig tot ernstige morbiditeit, al dan niet levensbedreigend; of leidend tot ziekenhuisopname of verlenging van ziekte; of gepaard gaande met chronische invaliditeit of arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Graad 3

Ernstige morbiditeit, direct levensbedreigend. De levende donor of ontvanger moet een medische of chirurgische interventie ondergaan volgend op het verkrijgen respectievelijk de transplantatie van weefsels of cellen (vasopressoren, intubatie, opname op IC) om de dood te voorkomen; of er is bewijs van overdracht van een levensbedreigende infectie. (Toelichting uit Eustite-tool)

Graad 4

Mortaliteit (dood) als afloop van een bijwerking bij weefsel- of celtransplantatie. Graad 4 is niet van toepassing indien de betrokken persoon na verschijnselen van een bijwerking hersteld is naar een stabiele klinische toestand en later om niet aan de weefsel- of celtransplantatie gerelateerde redenen is overleden.

Bron: https://www.tripnet.nl/pages/nl/documents/PosterBijwerkingenVoorvallenImpact.jan2016.pdf