Vacature Bestuur

Freya zoekt bestuursleden!

Word jij ons nieuwe bestuurslid?

Freya is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Heb jij een gevoel bij vruchtbaarheidsproblemen en kinderloosheid?
Wil je samenwerken aan diensten voor de mensen die hiermee te maken krijgen?
Als je je kunt vinden in onze doelstellingen en activiteiten en daaraan wilt bijdragen, dan horen we graag van je!

De kerntaken van het bestuur bestaan uit:

 • Zorgen voor goede randvoorwaarden, o.a. interne organisatie, financiële continuïteit, integriteit en een duidelijke positionering van de vereniging.
 • Het ontwikkelen van een langetermijnvisie.
 • Korte termijn probleemoplossing.
 • Luisteren, communiceren en voeling houden met de achterban; opvangen van signalen en daarmee meebewegen.

De specifieke taken voor het bestuur als geheel zijn:

 • Opstellen en monitoren van beleidsplan en jaarplan
 • Onderhouden van contacten met externe relaties
 • Belangenbehartiging
 • Personeels- en vrijwilligersbeleid
 • Financiële planning en verantwoording
 • Jaarplanning en monitoring van activiteiten
 • Zorgen voor een realistische planning

Onze verwachtingen

De kwaliteiten die bij een bestuurslid van Freya passen, zijn:

 • Betrokkenheid – met het hart
 • Inlevingsvermogen
 • Commitment (vrijwillig is niet vrijblijvend)
 • Oplossingsgericht
 • Communicatief vaardig
 • Afstand kunnen nemen van eigen situatie

Een bestuurslid herkent zich in de visie en missie van de vereniging en draagt dit uit. Hij/zij is integer, heeft gevoel voor verhoudingen en is zich bewust van de (collectieve) verantwoordelijkheid die het bestuur draagt.

Over het Freya bestuur

De kernwaarden van het bestuur zijn:

 • Het belang van de doelgroep staat voorop
 • Gelijkwaardigheid binnen bestuur en personeel; elke mening is evenveel waard
 • Open en transparant
 • Vertrouwen, respect en open communicatie in de relatie tussen bestuursleden onderling en in de relatie tussen bestuur, personeel en vrijwilligers

Leden van het bestuur zijn lid van de vereniging Freya of worden uitgenodigd dit te worden als zij zich als vrijwilliger bij Freya aanmelden. Bestuursfuncties zijn onbezoldigde vrijwilligersfuncties. Freya is een levendige, dynamische vereniging, vrij van onnodige bureaucratie.

Wij maken veel gebruik van virtuele middelen voor overleg en informatie-uitwisseling. De vereniging heeft in ongeveer 2500 leden, 40 vrijwilligers en 4 (parttime) beroepskrachten. Enkele keren per jaar komt het bestuur bijeen, daarnaast is aanwezigheid van bestuursleden zo nu en dan gewenst op leden- en vrijwilligersbijeenkomsten.

Wat we jou bieden

We bieden jou een levendige en uitdagende vrijwilligersfunctie, waarin je een verschil kunt maken voor mensen uit de doelgroep. Je kunt tevens jezelf ontwikkelen door kansen te pakken om nieuwe dingen te leren en ervaring op te doen op verschillende vlakken.

 • Je maakt deel uit van een dynamisch en vooruitstrevend bestuur.
 • De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen o.a. op bestuurlijk gebied.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan (externe) cursussen, congressen en overleggen op diverse niveaus.
 • Goede ondersteuning door het secretariaat.
 • Een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

De procedure

Stuur je brief met CV naar bestuur@freya.nl. Bij geschiktheid zullen er gesprekken met een selectiecommissie plaatsvinden. Bestuursleden van Freya worden formeel ter benoeming voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering; deze komt eenmaal per jaar bijeen in het voorjaar. Dit geeft ruimte voor een wederzijdse proefperiode volgens een bestaande procedure, waarin men als kandidaat-bestuurslid kan starten in het huidige bestuur.

Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen met onze directeur José Knijnenburg, knijnenburg@freya.nl. Wil je reageren? Stuur dan je mail met CV naar bestuur@freya.nl.