SCRaTCH studie: endometrium scratching

Wat is endometrium scratching? Informatie over de SCRaTCH studie.

Het UMC Utrecht doet een studie naar het effect van endometrium scratching op de kans op een levendgeborene in een tweede IVF/ICSI behandeling, nadat de eerste IVF/ICSI behandeling niet tot een zwangerschap heeft geleid. Hieronder kun je lezen wat het betekent als je meedoet aan deze studie.

Update dec. 2018: het aantal deelnemers aan de studie is bereikt.

Inleiding

Als je eerste IVF/ICSI behandeling is mislukt, kun je in de maand voordat je aan de tweede IVF/ICSI-poging begint endometrium scratching (soms ook baarmoederkrasje of pipelle behandeling genoemd) krijgen. Uit onderzoek lijkt het erop dat het aanbrengen van een oppervlakkige wond in het baarmoederslijmvlies (endometrium scratching) vlak voor de IVF/ICSI behandeling een gunstig effect kan hebben op het baarmoederslijmvlies, dat zich daardoor beter voorbereidt op de innesteling van een embryo. Omdat de bestaande onderzoeken nog niet overtuigend zijn, wordt dit in een grote studie uitgezocht.

Hoe gaat het als je meedoet aan de studie?

Deelneemsters aan dit onderzoek worden verdeeld in 2 groepen. Het is noodzakelijk de groepen zo samen te stellen, dat de resultaten van de verschillende groepen goed te vergelijken zijn. Dit kan gedaan worden door middel van loting. De arts of onderzoeker heeft hier geen invloed op. Je wordt door computerloting ingedeeld in één van onderstaande groepen:
1. Er wordt eerst endometrium scratching gedaan in de cyclus voor de start van de 2e IVF/ICSI behandeling. Hierna start de standaard IVF/ICSI behandeling.
2. Je ondergaat de standaard IVF/ICSI behandeling. Dit betekent dat er geen endometrium scratching wordt gedaan.

Wat wordt er van je verwacht als je in de scratching groep komt?

Als je loot voor scratching dan moet je één keer extra terugkomen naar de polikliniek. Het is belangrijk dat je in de maand dat de scratching wordt gedaan niet zwanger raakt. Dit betekent dat je in die maand kunt kiezen uit condooms te gebruiken of geheelonthouding. Je voert in die maand urine ovulatietesten uit om de eisprong op te sporen. Deze ovulatietesten worden door het ziekenhuis aangeleverd. Als je een positieve ovulatietest hebt, wordt de scratching 6 of 7 dagen later ingepland.
In uitzonderlijke gevallen kan de scratch 5 of 8 dagen na de positieve ovulatietest gepland worden. Het bezoek aan de polikliniek duurt 10 tot 15 minuten. De scratching zelf duurt ongeveer 2 minuten en kan menstruatieachtige pijn geven die na afronding snel zal verdwijnen. Om die reden is scratching goed uit te voeren op de polikliniek zonder aanvullende pijnstilling. Als de scratching toch te pijnlijk is dan kan een lokale verdoving van de baarmoederhals worden toegepast. Je kunt het onderzoek natuurlijk elk moment stoppen als dat nodig is.

Wat gebeurt er precies bij de scratchingsprocedure?

Bij ‘endometrium scratching’ wordt de bekleding van de baarmoeder oppervlakkig beschadigd, zodat er een lichte ontstekingsreactie optreedt die de bekleding alert maakt om zich optimaal voor te bereiden voor het moment dat zich een embryo aandient.
Tijdens de scratchingsprocedure lig je op de gynaecologische onderzoeksstoel en wordt er een zogenaamde eendenbek speculum ingebracht waarmee de baarmoedermond in beeld wordt gebracht. Er wordt een langwerpig rietje (een zogenaamde Pipelle) via de baarmoederhals in de baarmoeder ingebracht. Dit wordt in principe zonder het vastpakken van de baarmoederhals uitgevoerd. In een enkel geval is het lastig om de juiste richting te vinden en zal de baarmoederhals worden vastgepakt met een klemmetje. Als het rietje in de baarmoeder is ingebracht wordt een klein vacuüm gecreëerd waarna het rietje langzaam draaiend weer uit de baarmoeder wordt gehaald. Hierdoor ontstaat een lichte verwonding van de oppervlakkige laag van het baarmoederslijmvlies.

Wat gebeurt er na de scratching?

Je kunt na het onderzoek een klein beetje bloedverlies hebben dat meestal niet langer duurt dan de dag van het onderzoek. Na afloop wordt je gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen over hoe je de scratching ervaren hebt. Ongeveer 1 week na de scratching zal de onderzoeksmedewerker telefonisch contact met je opnemen om te horen hoe het met je is gegaan in de week na de procedure. De resultaten van alle vruchtbaarheidsbehandelingen die je binnen 1 jaar volgt, worden in dit onderzoek bekeken.
Het baarmoederslijmvlies wat in het rietje is gekomen wordt ingevroren opgeslagen, zodat daarmee later binnen hetzelfde onderzoeksgebied verder onderzoek gedaan kan worden.

Wat is extra voor de deelnemers uit beide groepen

Voor vrouwen in beide groepen geldt dat alle IVF/ICSI behandelingen en zwangerschappen die binnen 12 maanden ontstaan, meegenomen worden in de studie-uitkomsten. Na 12 maanden zal er contact met je opgenomen worden om te horen hoe het met je is gegaan. Als je zwanger wordt, krijg je een extra zwangerschapsecho (1 bij ongeveer 7 weken zwangerschapsduur en 1 bij ongeveer 12 weken zwangerschapsduur) en je vult aan het eind van de zwangerschap een vragenlijst in.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Aangezien de baarmoederholte bij de scratchingsprocedure wordt binnengegaan, bestaat er een kleine kans op infectie van het baarmoederslijmvlies (risico geschat op maximaal 0.01%).
Mogelijke nadelen van deelname zijn dat je in het geval van de scratch ovulatietesten zult moeten gebruiken, een extra bezoek moet brengen aan het ziekenhuis en direct na afloop een vragenlijst zult invullen. Ook zal er na 1 week telefonisch contact met je gezocht worden. Het mogelijke voordeel van meedoen aan de studie is dat de bekleding van de baarmoeder zich beter ontwikkelt en voorbereidt op een embryo dat graag wil innestelen tijdens een volgende IVF/ICSI behandeling waardoor de kans op het succesvol zijn van je tweede IVF behandeling stijgt. Daarnaast krijgt je, als je zwanger raakt binnen 12 maanden na start van het onderzoek, een extra zwangerschapsecho. Omdat het een onderzoek is, is het niet duidelijk in hoeverre je persoonlijk voordeel zult hebben bij deelname aan dit onderzoek. De gegevens uit dit onderzoek kunnen op langere termijn van nut zijn voor andere IVF/ICSI patiënten.

Wat gebeurt er als je niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?

Deelname aan studies is altijd vrijwillig. Als je besluit niet mee te doen, hoeft je verder niets te doen en krijg je gewoon de behandeling die je anders ook zou krijgen. Je hoeft geen reden op te geven aan de onderzoeker die je vraagt om mee te doen. Het verrichten van een scratch behoort niet tot standaardzorg en zal tot de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn niet in de standaardzorg worden uitgevoerd. Als je wel meedoet, kun je je altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het onderzoek.

Overige informatie

Aan deelname aan het onderzoek zijn er geen extra kosten verbonden. Er is een verzekering afgesloten voor eventuele schade. Je gegevens worden bewaard, waarbij de wettelijke regels in acht genomen worden. Hierover ontvang je gedetailleerde informatie als je gevraagd wordt om deel te nemen. Je lichaamsmateriaal wordt gedurende maximaal 15 jaar bewaard, mogelijk doen ze daarmee later nog ander onderzoek binnen hetzelfde onderzoeksgebied. Voor deze zaken vragen de onderzoekers je een toestemmingsformulier te ondertekenen. De toetsingscommissie ‘Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMC Utrecht’ heeft dit onderzoek goedgekeurd.
Met alle verdere vragen kun je terecht bij de onderzoeker, je behandelend arts, bij een onafhankelijk arts van het UMC Utrecht of bij Freya.

Wil je meer lezen?

UMC Utrecht SCRaTCH

Geef een reactie