Waarop moet onderzoek naar (on)vruchtbaarheid focussen?

wereldkaart van project PSP

Priority Setting Partners

Reproductieve geneeskunde helpt mensen met vruchtbaarheidsproblemen om ouders te worden. Ondanks de grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek en publicaties die er al zijn, blijven veel van de fundamentele vragen over de behandeling van onvruchtbaarheid bestaan. Als deze vragen beantwoord worden, kan hopelijk de fertiliteitszorg verbeteren.

Waarop focussen?

In het project ‘Priority Setting Partnership’ werd gekeken naar onderwerpen waar onderzoek rondom vruchtbaarheidsproblemen en -behandelingen op zou moeten focussen. Zorgprofessionals, mensen met vruchtbaarheidsproblemen en andere betrokkenen uit de hele wereld stelden gezamenlijk een lijst op. De lijst bevat belangrijke onderwerpen voor toekomstig onderzoek naar vruchtbaarheidsproblemen.

Prioriteiten bepalen voor studies over vruchtbaarheidsproblemen

Het ‘Priority Setting Partnership’ bracht deze verschillende mensen vanuit de hele wereld bijeen. In een open en transparant proces werkten ze samen aan het uitkiezen van onderzoeksonderwerpen. Hiervoor werd de James Lind Alliance methode gebruikt; dit is een breed geaccepteerde ontwikkelingsmethode.

Meer dan 700 mensen uit 53 landen namen deel aan dit project. Met hun hulp werd per categorie de top tien opgesteld van onzekerheden op het gebied van:

 • mannelijke onvruchtbaarheid
 • vrouwelijke en onverklaarde onvruchtbaarheid
 • medisch geassisteerde voortplanting en ethiek
 • toegang en organisatie van zorg

Voor deze onderwerpen zijn nu dus de meest dringende vragen in kaart gebracht waarnaar wetenschappelijk onderzoek moet plaatsvinden.

Doel van deze samenwerking

Deze geprioriteerde lijst van onzekerheden kunnen een uitgangspunt vormen voor subsidiegevers, financiers en onderzoekers bij de bepaling van hun toekomstige onderzoeksprioriteiten. Er is namelijk nog te veel onderzoek dat impact mist. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat toekomstig onderzoek de nodige reikwijdte en relevantie heeft voor de klinische praktijk en verbetering van de patiëntresultaten.

Consensus in drie stappen

a. Survey
Eerst werd via een survey gevraagd welke vragen voor toekomstig onderzoek beantwoord zouden moeten worden. Dit leverde 423 potentiële onderzoeksvragen op. En daarnaast werden uit 14 klinische richtlijnen en 162 Cochrane systematische reviews nog eens 236 potentiële onderzoeksvragen geïdentificeerd.

b. Prioriteren onderzoeksvragen
Er werd uiteindelijk een gerationaliseerde lijst van 231 onderzoeksvragen via een nieuwe survey voorgelegd aan deelnemers. Respondenten werd gevraagd om hun top 5 voor elk van de 4 categorieën te benoemen. Hieruit werd een lijst van 15 onderwerpen per categorie gemaakt.

c. Conferentie voor consensus ontwikkeling
De geprioriteerde vragen werden bediscussieerd in een conferentie in Auckland, Nieuw-Zeeland. Hier werd een top 10 per categorie samengesteld.

Aantal deelnemers en samenstelling groepen.
Deelnemers werden geworven via een oproep aan partner organisaties en verspreid via social media.

deelnemers priority setting partnership

wereldkaart van project PSP

In totaal waren mensen uit deze 53 landen betrokken: Argentinië, Australië, België, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, China, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Egypte, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, India, Iran, Ierland, Israël, Italië, Japan, Maleisië, Malta, Mexico, Montenegro, Nederland, Nieuw-Zeeland, Nigerië, Noorwegen, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Republiek Korea, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië, Servië, Spanje, Suriname, Thailand, Turkije, Tuvalu, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid Korea, Zweden, Zwitserland.

Het ‘Priority Setting Partnership’ project werd geleid door:
dr. James Duffy van Balliol College, University of Oxford (UK) en
prof. Cindy Farquhar, Cochrane Gynaecology and Fertility, University of Auckland (N.Z)

De prioriteiten

Top 10 onderzoeksvragen over vruchtbaarheidsproblemen bij de man

 1. Zijn spermatesten met andere parameters dan die van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) bruikbaar voor de evaluatie van mannelijke vruchtbaarheid?
 2. Wat is de emotionele en psychologische impact van mannelijke onvruchtbaarheid? Kan het aanpakken hiervan de resultaten verbeteren?
 3. Veroorzaken omgevingsfactoren mannelijke onvruchtbaarheid
 4. Verbetert het behandelen van specifieke oorzaken van mannelijke onvruchtbaarheid de resultaten?
 5. Kunnen we de resultaten van chirurgische sperma-extractie verbeteren met behulp van endocrien stimulerende protocollen
 6. Welke veranderbare risicofactoren veroorzaken mannelijke onvruchtbaarheid?
 7. Verbetert de behandeling van aanpasbare risicofactoren de resultaten?
 8. Welke co-morbiditeiten worden geassocieerd met onvruchtbaarheid
 9. Verbetert de behandeling van co-morbiditeiten de resultaten?
 10. Zijn nutraceuticals nuttig bij het verbeteren van het mannelijke voortplantingspotentieel? Zo ja, welke?

Top 10 onderzoeksvragen over vrouwelijke en onverklaarde vruchtbaarheidsproblemen

 1. Kan leeftijdgerelateerde onvruchtbaarheid worden voorkomen?
 2. Kan een voorspellend model worden ontwikkeld, getest en gevalideerd om de resultaten van verschillende behandelstrategieën voor paren met onverklaarde onvruchtbaarheid te vergelijken?
 3. Wat is de beste geassisteerde voortplantingstechniek bij paren die onverklaard onvruchtbaar zijn?
 4. Kan een voorspellend model voor onvruchtbaarheid gebaseerd op ovariële reserve testen worden ontwikkeld, getest en gevalideerd?
 5. Bij vrouwen met een risico op leeftijdgerelateerde onvruchtbaarheid: Wordt het aantal leven geboren kinderen hoger wanneer een gestandaardiseerde vruchtbaarheidsbeoordeling wordt gedaan voordat afwachtend beleid wordt ingezet?
 6. Wat zijn oorzaken van onverklaarde onvruchtbaarheid?
 7. Wat is de optimale behandelstrategie om de vruchtbaarheid te behouden bij vrouwen met vleesbomen in de baarmoeder?
 8. Verhoogt hysteroscopische verwijdering van een poliep in het endometrium het aantal levende geboortes bij vrouwen bij wie geen andere verklaring wordt gevonden voor de onvruchtbaarheid
 9. Verhoogt verwijdering van milde intrauteriene verklevingen het aantal levende geboortes bij vrouwen bij wie geen andere verklaring wordt gevonden voor de onvruchtbaarheid?
 10. Verhoogt hysteroscopische verwijdering van een tussenschot in de baarmoeder het aantal levende geboortes bij vrouwen bij wie geen andere verklaring wordt gevonden voor de onvruchtbaarheid?

Top 10 onderzoeksvragen over geassisteerde voortplanting

 1. Wat zijn de oorzaken van mislukte implantatie?
 2. Wat is de optimale behandeling om het aantal levende geboortes te verhogen voor vrouwen die slecht reageren op medicatie (de zgn. poor responders) tijdens ivf?
 3. Wat is de optimale methode van spermaselectie tijdens ivf?
 4. Verhoogt iui het aantal levende geboortes bij paren met onverklaarde onvruchtbaarheid in vergelijking met andere geassisteerde voortplantingstechnieken, inclusief ivf?
 5. Wat is het optimale aantal iui behandelingen bij paren met onverklaarde onvruchtbaarheid voordat wordt overgegaan op ivf?
 6. Wat is de optimale methode van embryoselectie tijdens ivf?
 7. Wat zijn de factoren die de variabiliteit van cyclus tot cyclus beïnvloeden in het aantal en de kwaliteit van de eicellen die tijdens ivf worden geproduceerd?
 8. Wat is de optimale tijdsinterval tussen ovulatie en intra uteriene inseminatie?
 9. Wat is de emotionele en psychologische impact op kindern die geboren worden na gebruik van donorgameten?
 10. Wat is de emotionele en psychologische impact van herhalende mislukking van vruchtbaarheidsbehandelingen?

Top 10 onderzoeksvragen over ethiek, toegang en organisatie van zorg

 1. Welke publieke gezondheidsinterventies zijn effectief bij het voorkomen van onvruchtbaarheid?
 2. Hoe kunnen de kosten van vruchtbaarheidsbehandelingen worden verminderd?
 3. Hoe kunnen vruchtbaarheidsbehandelingen beschikbaar gemaakt worden in regio’s met beperkte middelen?
 4. Hoe moet worden voorzien in de informatiebehoeften van mensen met vruchtbaarheidsproblemen?
 5. Welke leeftijdsgrens moet worden toegepast op vrouwen en mannen die vruchtbaarheidsbehandelingen willen?
 6. Wat is de economische last van onvruchtbaarheid?
 7. Wat is de minimum standaard van zorg die mensen met vruchtbaarheidsproblemen mogen verwachten?
 8. Hoe moeten financiële belangenconflicten worden beheerd in klinische en onderzoek settings?
 9. Hoe moet het invriezen van eicellen op sociale grond gereguleerd worden?
 10. Wat zijn de optimale methoden om de resultaten van moeder en kind op lange termijn te rapporteren in nationale en internationale omgevingen?

Download het rapport (Engelstalig) 

Geef een reactie