Vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen

Vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen
BROCHURE NR. 14

Inleiding

Sinds 2006 kent Nederland een zorgstelsel bestaande uit een basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Elke Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten, daarnaast kan hij ervoor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten, waarmee bepaalde kosten worden gedekt die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed.
Deze brochure bevat specifieke informatie met betrekking tot de vergoeding van
vruchtbaarheidsbehandelingen door zorgverzekeraars in Nederland. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. N.B. Waar in deze brochure wordt gesproken over IVF-behandeling, wordt tevens de ICSI behandeling bedoeld.

Basisverzekering en aanvullende verzekering

De basisverzekering is verplicht voor elke Nederlander en alle verzekeringsmaatschappijen hebben hiervoor een acceptatieplicht. Bij de basisverzekering kun je een keuze maken uit twee soorten van vergoeding: vergoeding in natura of vergoeding op restitutiebasis. Bij de naturapolis
dien je te worden behandeld door hulpverleners en ziekenhuizen waar uw verzekeringsmaatschappij een contract mee heeft. Bij een restitutiepolis heb je in principe de vrije keuze door wie en in welk ziekenhuis je wordt behandeld. De zorgverzekeraar administreert uw aantal pogingen, zodat zij kunnen vaststellen of zij vanuit de basisverzekering moeten vergoeden of niet.

De aanvullende verzekeringen zijn per maatschappij verschillend, zowel qua premie als qua dekking, en als je je voor een aanvullende verzekering aanmeldt, kan de zorgverzekeraar vragen over je gezondheid stellen en mogen zij je afwijzen of een pakket met een lagere dekking aanbieden.

Aanvragen van vergoeding

De vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen komt in de regel op naam van de vrouw, ook als de oorzaak bij de man ligt. Bij bewerkingen van het zaad van de man (IUI, IVF, ICSI), kan het ziekenhuis hiervoor wel een DOT (behandelcode) aanmaken, waardoor de kosten voor de bewerking gedeclareerd worden bij de verzekeraar van de man.
Dit kan per ziekenhuis verschillen.
Als er onderzoek bij de man wordt verricht, zal dit ook voor rekening van (de zorgverzekering) van de man zijn.

In principe dien je van tevoren toestemming te vragen voor het laten uitvoeren van vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF en ICSI.
Zonder schriftelijke toestemming loopt je het risico dat de behandeling niet vergoed wordt. Raadpleeg je polisvoorwaarden of informeer bij je verzekeraar.
Vraag een behandeling altijd schriftelijk aan en vraag ook een schriftelijke of e-mail bevestiging bij andere toezeggingen. De ervaring leert dat telefonische informatie niet altijd klopt en ook komt het regelmatig voor dat zorgverzekeraars de telefonisch aangevraagde behandelingen ten onrechte afwijzen. Tegen een schriftelijke afwijzing kun je beter bezwaar maken

Vergoeding van behandelingen vanuit de basisverzekering

De kosten van ovulatie-inductie en intra uteriene inseminatie (IUI) worden volledig betaald vanuit de basisverzekering.
Ten aanzien van IVF kent de basisverzekering de volgende bijzondere bepalingen: Vanuit de basisverzekering worden drie IVF-behandelingen per doorgaande zwangerschap vergoed. Daarbij telt ook een afgebroken behandeling als een behandeling. De telling gaat in na de
punctie. Een doorgaande zwangerschap duurt ten minste twaalf weken na de terugplaatsing van het embryo. Na een doorgaande zwangerschap begint de telling opnieuw. Vergoeding van IVF is dus ook mogelijk voor een volgend kind.
Een cryo-behandeling, dat wil zeggen een cyclus waarin een ingevroren embryo wordt teruggeplaatst, wordt gezien als onderdeel van de IVF-behandeling waarin het embryo is ontstaan.
Binnen één poging kunnen dus meerdere embryotransfers plaatsvinden, van embryo’s die uit dezelfde IVF-poging in het laboratorium zijn ontstaan, zonder dat er sprake is van een nieuwe poging.

  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de behandeling plaatsvinden in één van de vergunninghoudende klinieken of in een transportkliniek. Een vergunninghoudende kliniek is een kliniek met een vergunning om een IVF-laboratorium te hebben, alwaar de bevruchting tot stand wordt gebracht. In Nederland zijn er op dit moment dertien vergunninghoudende IVF-klinieken.
    De hele behandeling vindt dan in één kliniek plaats. Een transportkliniek voert de gehele IVF behandeling uit, met uitzondering van de bevruchting en de terugplaatsing, voor deze laatste fasen hebben zij een samenwerkingsverband met een vergunninghoudende IVF-kliniek. Je krijgt tijdens de behandeling dan met twee ziekenhuizen te maken.
  • IVF kent een leeftijdsgrens. Per 1 januari 2013 worden er behandelingen vergoed tot 43 jaar.
  • Onder de 38 jaar wordt er bij de eerste twee pogingen één embryo teruggeplaatst.

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering

In de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekering kunnen extra zaken zijn opgenomen zoals vergoeding van meer dan drie keer IVF/ICSI, de kosten van invriezen van sperma, een second opinion, vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging, een adoptie-uitkering.
Verder is het belangrijk om te weten of er wel of geen medische selectie plaatsvindt bij het afsluiten van een aanvullende verzekering.

Medicijnen

In Nederland werken de zorgverzekeraars met het door de overheid ingestelde Geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS). Bij dit systeem hoort een lijst met geneesmiddelen. Alle medicijnen die op deze lijst voorkomen worden vergoed. Dit geldt voor de meeste middelen die gebruikt
worden bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Bij een beperkt aantal middelen moet je zelf iets bijbetalen. De medicijnen die je gebruikt tijdens een IVF-poging voor eigen rekening, worden niet vergoed. De medicijnen voor vruchtbaarheidsbehandelingen worden verstrekt in het ziekenhuis waar je onder behandeling bent en niet door je eigen apotheek.

Eigen risico Basisverzekering

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat je in 2019 de eerste € 385,- per persoon van zorg uit het basispakket zelf betaalt. De vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen komt in de regel op naam van de vrouw, ook als de oorzaak bij de man ligt. Bij bewerkingen van het zaad van de man (IUI, IVF, ICSI), kan het ziekenhuis hiervoor wel een DOT (behandelcode) aanmaken, waardoor de kosten voor de bewerking gedeclareerd worden bij de verzekeraar van de man. Dit kan per ziekenhuis verschillen. Als er onderzoek bij de man wordt verricht, zal dit ook voor rekening van (de zorgverzekering) van de man zijn en gaat dus ten kostte van zijn eigen risico.
Naast een verplicht eigen risico kan iemand gekozen hebben voor een vrijwillig eigen risico om de premie wat te verlagen. Als men hiervoor gekozen heeft, wordt eerst het verplichte eigen risico volgemaakt, daarna het vrijwillig eigen risico. Het eigen risico wordt altijd berekend over ziekenhuiskosten welke worden vergoed vanuit de Basisverzekering.
Aangezien de kosten door het ziekenhuis pas achteraf worden gedeclareerd, kan het zijn dat het wel 1 tot 1,5 jaar duurt voordat het eigen risico daadwerkelijk in rekening wordt gebracht.

Welke verzekering?

Je kunt bij elke zorgverzekeraar een basisverzekering aanvragen en je zult hiervoor altijd worden geaccepteerd. Je hebt de verplichting je te verzekeren en de zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Als je gezondheidsproblemen hebt en je hebt nog geen aanvullende verzekering, kan het echter lastig zijn om je goed te verzekeren. Ook bij overstappen naar een andere verzekering kun je tegen een probleem aanlopen. Er zijn zorgverzekeraars die een medische selectieprocedure hanteren voor de (uitgebreide) aanvullende verzekeringen. Dat wil zeggen dat je eerst een lijst met vragen over je gezondheidstoestand moet invullen. Op alle vragenlijsten staan vragen over vruchtbaarheid. Als je al in de medische molen zit vanwege vruchtbaarheidsproblemen, zullen zorgverzekeraars je zien als een risico, vergelijkbaar met een ‘brandend huis’. Een brandend huis kan men niet meer verzekeren tegen brand. Zo zullen de verzekeraars je niet aanvullend willen verzekeren voor de kosten van vruchtbaarheidsbehandelingen voor zover die niet door de basisverzekering vergoed worden. Heb je een goede polis gevonden, dan kun je eventueel vragen of ze je willen accepteren, met uitsluiting van de fertiliteitbehandelingen. Die behandelingen moet je dan zelf betalen.
Er zijn echter ook verzekeraars die voor het aanvullend pakket geen medische selectie toepassen.

De medische verklaring

Misschien is de verleiding groot om de medische vragen op de vragenlijst voor acceptatie niet naar waarheid te beantwoorden. Maar je neemt een groot risico als je dit doet. Ga je na korte tijd fertiliteitbehandelingen declareren dan valt dat natuurlijk op. Als de verzekering aanneemt dat je te goeder trouw een verkeerd antwoord hebt ingevuld, dan word je alleen uit de aanvullende verzekering gezet en krijg je de behandelingen niet vergoed. Je moet dan wel op zoek naar een nieuwe aanvullende verzekering. Als de verzekering aanneemt dat je te kwader trouw was, dan heb je echt een probleem. De verzekering mag de aanvullende polis dan nietig verklaren.
Dat wil zeggen dat hij nooit heeft bestaan. Gevolg is dat je alle kosten die je tot dat moment gedeclareerd hebt, terug moet betalen. De kans bestaat zelfs dat ze de reeds betaalde premies niet terugstorten. Bijkomend probleem is dat het zeer moeilijk is elders een aanvullende verzekering af te sluiten indien men uit een verzekering is gezet – zelfs als te goeder trouw gehandeld werd. Een maatschappij kan de onverzekerde weigeren voor een aanvullende verzekering.

Ons advies: vul alles naar waarheid in.

Vervoer

Soms is het mogelijk een vergoeding te krijgen voor het vervoer naar en van het ziekenhuis. Het vervoer moet wel medisch geïndiceerd zijn.

Vergoeding van behandeling in het buitenland

Indien je voor behandeling naar het buitenland gaat, gelden andere regels. Bij een basisverzekering met restitutie heb je een vrije keuze voor zorg-/hulpverlener en ziekenhuis. Echter, veel verzekeringsmaatschappijen vergoeden kosten die in het buitenland gemaakt worden slechts tot een maximumbedrag. Meestal bedraagt dat maximumbedrag het in Nederland geldende tarief. En vaak zal je zelf bij moeten betalen.
Bij een basisverzekering in natura heb je die vrije keuze niet. Voor vergoeding van een behandeling in het buitenland heb je altijd van tevoren toestemming nodig van je zorgverzekeraar.

Tip: vraag een kostenopgave aan de kliniek voordat je een behandeling start in het buitenland!

Belastingaangifte

Gemaakte kosten die niet door je zorgverzekeraar worden vergoed kun je wellicht opvoeren bij je belastingaangifte als bijzondere ziektekosten. Hiervoor geldt een drempelbedrag en dit is afhankelijk van je inkomen.
Van aftrek uitgesloten zijn :

  • uitgaven voor in-vitrofertilisatie voor een vrouw die ten tijde van de behandeling
    43 jaar of ouder is;
  • uitgaven voor de eerste twee in-vitrofertilisatiebehandelingen indien meer dan één embryo per poging wordt teruggeplaatst en de vrouw ten tijde van de behandeling jonger is dan 38 jaar;

 

Voor verdere informatie verwijzen wij je naar de belastingdienst.

Meer informatie

Als je vragen hebt op verzekeringstechnisch gebied, kun je in de maanden november, december en januari telefonisch contact opnemen met één van de leden van ons verzekeringspanel tijdens het telefonisch verzekeringsspreekuur. Meer informatie vind je hier: verzekeringsvragen.
Ook is het mogelijk een vraag in te dienen via een web formulier.

Freya is een vereniging voor en door mensen met vruchtbaarheidsproblemen.
Omdat Freya haar werk niet kan doen zonder leden, stellen wij het op prijs als je voor de beantwoording van vragen over verzekeringskwesties lid bent of wordt van onze vereniging.

Je wordt lid door hier op de website een machtigingsformulier voor automatische incasso in te vullen. Ook is het mogelijk via iDeal te betalen. Meer informatie vind je hier: lid worden van Freya.

Zodra je betaling ontvangen is, sturen wij een welkomstbrief met je lidnummer en een exemplaar van Freya Magazine, het ledenblad dat 4 maal per jaar verschijnt. Je kunt dan eveneens profiteren van andere voordelen die aan het lidmaatschap zijn verbonden. Bovendien steun je met jouw lidmaatschap het werk van Freya. Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden (een deel van) het lidmaatschap van een patiëntenvereniging vanuit de aanvullende polis.

Verder lezen

Dit is een uitgave van:

Freya, Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen ©
Postbus 620, 4200 AP Gorinchem
secretariaat@freya.nl

Laatste wijziging november 2018

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tevens aanvaardt vereniging Freya geen aansprakelijkheid indien regels door officiële instanties anders worden gehanteerd.