Eiceldonatie

Bij vrouwelijke onvruchtbaarheid kan de kinderwens soms toch vervuld worden door gebruik te maken van eicellen van een donor.

Voor eiceldonatie moet de wensmoeder wel een goed functionerende baarmoeder hebben. Eiceldonatie is vergelijkbaar met spermadonatie (KID), maar de behandeling is wel een stuk ingrijpender. Dit komt doordat eicellen nu eenmaal moeilijker te verkrijgen zijn dan zaadcellen.

Complete IVF-behandeling

Er is een complete IVF-behandeling nodig bij de donor om eicellen te kunnen oogsten. De wensmoeder moet haar lichaam met medicijnen voorbereiden op de innesteling van een embryo. Op de dag van de punctie, worden de donoreicellen bevrucht met sperma, net als bij een reguliere IVF-behandeling. Als er embryo’s ontstaan worden er na een paar dagen één of twee embryo’s teruggeplaatst bij de wensmoeder. De kans op een zwangerschap is net zo groot als bij IVF, waarbij de leeftijd van de donorvrouw meespeelt. Hoe jonger de donor, hoe groter de kans op een zwangerschap. De leeftijd van de wensmoeder lijkt nauwelijks invloed te hebben.

Wet donorgegevens

Eiceldonatie kan in Nederland met een bekende donor of via de eicelbank. De meeste IVF-centra doen behandelingen voor wensouders die hun eigen donor meenemen. Anonieme donatie is sinds 2004 bij wet verboden in Nederland. De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting stelt dat kinderen in beginsel recht hebben om, indien ze dat wensen, te achterhalen van wie ze afstemmen. Alle sperma-, eicel-, en embryodonoren worden sindsdien landelijke geregistreerd. In het buitenland is anonieme donatie vaak wel een mogelijkheid.

Stichting Donorgegevens

Deze stichting bewaart, beheert en verstrekt (zaad- en eicel)donorgegevens sinds de inwerkingtreding van de Wet Donorgevens KI (juni 2004). Ook geeft zij voorlichting en zorgt voor deskundige begeleiding bij de verstrekking van de gegevens.

Zelf een eiceldonor vinden

Iemand vinden die eiceldonor voor jou wil zijn, is vaak niet eenvoudig. Als je in je eigen omgeving niemand kunt vinden, kun je buiten je eigen kring op zoek gaan naar een donor. Het is mogelijk om hiervoor een oproep te plaatsen op onze site. Let wel: het is verboden en strafbaar om geld te betalen voor een eiceldonor!

Eicelbanken

In Nederland zijn er drie eicelbanken. Het UMC Utrecht, het Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp en het AMC in Amsterdam hebben een eicelbank. Overigens geldt ook hier dat commerciële donatie in Nederland verboden is. De vrouwen die eicellen doneren, ontvangen hiervoor alleen een passende onkostenvergoeding. De betreffende klinieken kunnen je hierover meer informatie geven. Bij gebruik van eicellen van de eicelbank hoeft de wensmoeder niet meer zelf op zoek naar een donor in eigen familie- of vriendenkring, op internet of uit te wijken naar het buitenland, waar de donoren veelal anoniem zijn. Helaas is de vraag naar eicellen vele malen groter dan het aanbod. Dit betekent dat de wachttijden voor behandeling zeer lang zijn. Informeer bij de betreffende kliniek(en) naar de actuele situatie.

Wil je meer lezen?