Drie IVF-pogingen vergoed

Vruchtbaarheidszorg wordt nogal eens gezien als een luxe die niet per definitie in aanmerking komt voor een goede (vergoedings)regeling. Onterecht natuurlijk!

Een kinderwens is een keuze; een vruchtbaarheidsprobleem is dat beslist niet.

Goed om te weten dat Freya vecht voor jouw belangen. En met succes!

Freya staat in nauw contact met andere belanghebbende partijen zoals politiek, zorgverzekeraars en de medische wereld. Waar mogelijk werken we graag samen om onze doelen te behalen. Maar we schuwen de confrontatie niet. Als het nodig is, behartigen we met kracht jullie belangen. Daar mogen jullie op rekenen!

Drie IVF-pogingen vergoed

Regelmatig staat de vergoeding van fertiliteitsbehandelingen als IVF ter discussie. Het is zelfs enkele keren (deels) door het Kabinet/Minister van VWS uit de basisverzekering verwijderd of waren daar plannen voor. Wij vinden dat niet acceptabel! Het niet (goed) functioneren van de voortplantingsorganen is een medische aandoening, die in aanmerking komt voor vergoede zorg. Meer dan eens hebben wij gestreden voor de vergoeding van IVF en andere fertiliteitsbehandelingen. Daarbij werkten we intensief samen met belanghebbende partijen. Met succes: momenteel worden drie IVF-pogingen vergoed. En daar zijn we best trots op!

In maart 2017 was het eindrapport over de alternatieve bezuinigingen klaar. De conclusie: er is de afgelopen jaren niet alleen bezuinigd, maar ook is de zorg verbeterd.

Wij zijn er voor jou. Ben jij er voor ons?

Freya vecht voor de belangen van iedereen met vruchtbaarheidsproblemen. En jij kunt ons daarbij helpen! Hoe? Heel eenvoudig: door ons te steunen met een lidmaatschap! Niet alleen hebben we de ledeninkomsten hard nodig, ook het aantal leden is van cruciaal belang voor de belangenbehartiging. Hoe groter de groep die we vertegenwoordigen, hoe krachtiger onze stem! Mogen we op jou rekenen?

Wil je meer lezen?