Copyright

Voorwaarden : Voor deze website geldt dat niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freya, dit om te voorkomen dat er verschillende (en dus verouderde versies) verspreid over het web komen.

Een link leggen, onder vermelding van Freya, naar de gehele website of gedeelten hieruit mag altijd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freya.

Voor vragen: secretariaat@freya.nl.