Onze missie, visie en kernwaarden

Freya is dé vereniging van en voor mensen bij wie zwanger worden of blijven niet of niet makkelijk lukt. Wij dienen primair het belang van mensen met vruchtbaarheidsproblemen, maar onze kennis is beschikbaar voor iedereen die betrouwbare informatie zoekt.

Wat wij belangrijk vinden, lees je ook terug in onze missie en visie:

Onze missie

Ons doel is openheid over en acceptatie van vruchtbaarheidsproblemen te bevorderen, onafhankelijke informatie te verstrekken en ondersteuning te bieden aan eenieder die daar behoefte aan heeft en de belangen te behartigen van mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

Visie

Freya brengt de medische, sociale en maatschappelijke aspecten van vruchtbaarheidsproblemen en ongewilde kinderloosheid in kaart en brengt deze voor het voetlicht om daarmee taboes en barrières in de maatschappij te doorbreken. Hierbij vormt de patiënt het uitgangspunt.

Vruchtbaarheidsproblemen worden algemeen erkend als een medische aandoening zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); Het betreft immers het niet goed functioneren van de voortplantingsorganen.

Freya biedt de patiënt onafhankelijke informatie op grond waarvan de patiënt de juiste keuzes kan maken.

Professionals op het gebied van fertiliteit beschouwen patiënten als een volwaardige gesprekspartner en de individuele behoeften van de patiënt zijn het uitgangspunt voor de geboden zorg. Er is ruimte voor praktische en psychosociale aspecten, tijdens en na behandelingen.

Freya is de specialist op het gebied van het patiëntenperspectief en is gesprekspartner voor alle vraagstukken rondom de vruchtbaarheidsproblematiek.

Professionals werken met Freya samen, onder andere op het gebied van voorlichting, patiëntgerichtheid en wetenschappelijk onderzoek.
Zij wijzen elke fertiliteitpatiënt op het bestaan van Freya.

Onze kernwaarden

  • Wij weten hoe het voelt.
  • Dat patiënten de expert zijn voor wat betreft hun eigen lichaam en leven. En dat het besef dat ze die expertise bezitten hen kan helpen beter voor zichzelf op te komen en voor zichzelf te zorgen. Arts en patiënt beslissen samen.
  • Er rust geen taboe op vruchtbaarheidsproblemen, iedereen kan hier zonder schroom voor uitkomen.
  • Vergoeding van behandelingen vanuit de zorgverzekering staat niet ter discussie.
  • Er is transparantie van de kwaliteit van de zorg.
  • Arbeidsverzuim voor het ondergaan van medisch geïndiceerde behandelingen is (wettelijk) geregeld en geaccepteerd, zowel voor vrouwen als mannen.
  • Alle mensen die worden geconfronteerd met vruchtbaarheidsproblemen kennen Freya.
  • Lotgenoten vinden elkaar via de (online) mogelijkheden die Freya biedt.
  • Mensen voelen zich thuis bij Freya.
  • Freya behoudt haar onafhankelijke positie, zowel financieel als in meningsvorming.

Bestuur, december 2018

leaflet-belangen-2-kopie-2