Disclaimer

Disclaimer: alle rechten voorbehouden

Freya is een vereniging werkzaam met vrijwilligers. De vrijwilligers waarmee je mee belt, mailt of chat zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van vruchtbaarheidsproblematiek. Zij zijn nadrukkelijk geen deskundigen op medisch of verzekeringstechnisch gebied. De adviezen die worden gegeven zijn gebaseerd op informatie zoals Freya op dat moment bekend is en ervaringen van de vrijwilligers zelf. Wij raden aan deze informatie altijd te verifiëren en/of te laten verduidelijken bij je arts/gynaecoloog of verzekeringsmaatschappij.

Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Wij kunnen op geen enkele manier instaan voor de juistheid van informatie die wordt uitgewisseld onder lotgenoten (via chatboxen, fora, berichtenboeken en mailinglijsten). Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Verwijzingen (links) naar sites die niet door Freya worden onderhouden zijn uitsluitend ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Freya selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.