Verzuimverlof voor vruchtbaarheidsbehandeling

Vruchtbaarheidszorg wordt nogal eens gezien als een luxe die niet per definitie in aanmerking komt voor een goede (vergoedings)regeling. Onterecht natuurlijk! Een kinderwens is een keuze; een vruchtbaarheidsprobleem is dat beslist niet. Goed om te weten dat Freya vecht voor jouw belangen. En met succes!

Freya staat in nauw contact met alle belanghebbende partijen zoals politiek, zorgverzekeraars en de medische wereld. Waar mogelijk werken we graag samen om onze doelen te behalen. Maar we schuwen de confrontatie niet. Als het nodig is, behartigen we met kracht jullie belangen. Daar mogen jullie op rekenen!

Verzuimverlof vruchtbaarheidsbehandelingen

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is geregeld dat werknemers recht hebben op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’.  Op 1 januari 2015 is de nieuwe WAZO ingegaan, maar uit de beschrijving van kort verzuimverlof was nog niet helemaal duidelijk of dit verlof ook voor het ondergaan van een vruchtbaarheidsbehandeling gold.

Freya vroeg Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg dit aan te kaarten bij minister Asscher. Vervolgens heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 31 augustus 2015 de onduidelijkheid weggenomen. Al een aantal jaren houdt Freya zich bezig met de verbetering van de verzuimregeling voor werknemers die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan. Tot nu toe was alleen duidelijk dat de vrouw de dag van de punctie als ziekteverlof mag beschouwen. Nu is dus ook helder dat de werkgever de ruimte moet geven om de behandeling te ondergaan in werktijd.

Wij zijn er voor jou. Ben jij er voor ons?

Freya vecht voor de belangen van iedereen met vruchtbaarheidsproblemen. En jij kunt ons daarbij helpen! Hoe? Heel eenvoudig: door ons te steunen met een lidmaatschap! Niet alleen kunnen we de ledeninkomsten hard nodig, ook het aantal leden is van cruciaal belang voor de belangenbehartiging. Hoe groter de groep die we vertegenwoordiger, hoe krachtiger onze stem! Mogen we op jou rekenen?

Wil je meer lezen?