Keuzes maken

Als zwanger worden niet op de natuurlijke manier lukt, zul je keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld of je überhaupt wilt behandelen. Of waar de grens ligt bij de behandelingen die je wilt ondergaan.

Voordat je start met een behandeling

Het is belangrijk dat je van tevoren goed geïnformeerd bent. Daar heb je ook recht op.  Op gezamenlijk initiatief de Patiëntenfederatie en de Federatie Medisch Specialisten zijn drie goede vragen op een rij gezet die je kunnen je helpen om goede informatie te krijgen.

1. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Vraag je arts om samen op een rij te zetten welke mogelijkheden er zijn. Dat zijn er altijd minstens twee, want even afwachten is ook een mogelijkheid. Misschien heb je nog wat tijd nodig om alles te overdenken of geef je toch liever de natuur nog een kans. Je kunt ook zelf naar meer informatie op zoek gaan, zoals op de Freya website of de website van jouw kliniek. Je kunt ook betrouwbare informatie vinden op Thuisarts.nl. Tot slot kun je je verdiepen in de wat ingewikkelder Richtlijnendatabase of in de Netwerkrichtlijn Subfertiliteit.

2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?

Iedere behandeling heeft voor- en nadelen. Zo kan bijvoorbeeld een IVF-behandeling  er mogelijk voor zorgen dat je snel zwanger raakt, maar niet elke behandeling is succesvol. Daarnaast zijn er aan elke behandeling ook risico’s verbonden. Vraag je arts naar resultaten, risico’s en bijwerkingen van de voorgestelde behandeling(en).

3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Je persoonlijke situatie is belangrijk voor de keuze. Hoe is je thuissituatie, wat voor werk doe je, hoe oud ben je, wat zijn je wensen en je doelen? Ook voor je arts is het belangrijk dit te weten. Zodat hij/zij het medische advies hierop kan aanpassen.

Bepaal je eigen grens

Er is geen goed of fout bij keuzes. Waar het om draait is dat je een passende keuze kunt maken. Een keuze die aansluit bij wie jij bent, hoe jij je voelt en wat jij belangrijk vindt op dat moment. Als je samen een kinderwens hebt, is het natuurlijk heel belangrijk om samen te praten over de keuzes en grenzen waarmee jullie te maken krijgen. Dat kan soms best lastig zijn omdat je niet altijd ‘gelijkloopt’ in het proces. Als jullie het moeilijk vinden om samen de keuze te maken, of als jullie over bepaalde zaken (fundamenteel) anders denken, kun je daarbij de hulp inroepen. Bijvoorbeeld van een maatschappelijk werkende of psycholoog.

Op één lijn met je partner

Wanneer je voor de keuze komt te staan of je wel of niet verder wilt gaan met behandelen, zul je hierover samen een besluit moeten nemen. Wanneer je hierover niet met je partner op één lijn zit kan dit moeilijk zijn. Probeer hierover met elkaar in contact te blijven, waarbij je respect houdt voor elkaars standpunt en emoties. Soms kan het verhelderend zijn om een pauze in te lassen waarin jullie allebei nadenken over de opties en hoe je je hierbij voelt. Als je er niet samen uitkomt, kun je de hulp inschakelen van een professional. Dit kan bijvoorbeeld via het ziekenhuis waar je onder behandeling bent (geweest). Je kunt ook een psychosociaal therapeut of maatschappelijk werkende zoeken die jullie bij dit proces kan begeleiden.

Keuzehulp

Om een keuze te maken, is het vaak handig zijn om alle belangrijke dingen op een rijtje te zetten. Er is een hulpmiddel ontwikkeld dat je hierbij kan helpen:

Wil je meer lezen?