Sponsors

In het werkveld van onvruchtbaarheid spelen vele partijen een rol. Ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, psychosociale hulpverleners, de farmaceutische industrie, zorgverzekeraars, politiek, overheid en aanverwante organisaties. Freya deelt haar kennis over de beleving van de patiënt met vruchtbaarheidsproblemen met alle mogelijke partijen. Daarnaast vergaren wij kennis vanuit de andere invalshoeken door zoveel mogelijk contacten te onderhouden.

Corporate sponsorship

Alle partijen hebben baat bij een sterke, maar onafhankelijke patiëntenvereniging. Om plannen te kunnen verwezenlijken is geld eveneens belangrijk. Daarom hanteren wij op basis van duidelijke afspraken het corporate sponsorship. De corporate sponsors ondersteunen ons met hun middelen (financieel, informatie, contacten) en wij bieden hen onze middelen (ervaringsdeskundigheid, verspreiding informatie). Voor dit corporate sponsorship hebben we verschillende pakketten: goud, zilver en brons. De afspraken en financiële steun verschillen per pakket.

Bent u vanuit uw bedrijf geïnteresseerd in kennisuitwisseling met Freya en/of in ons corporate sponsorship? Neem dan contact op met José Knijnenburg, telefoonnummer (024) 3010 350, secretariaat@freya.nl.

Adverteren in het Freya Magazine

Bent u geïnteresseerd in adverteren in het Freya Magazine? Neemt u dan eens kijkje hier op de site. Hier leest u alles over de mogelijkheden.

Onze zilveren sponsor

Ferring

Onze bronzen sponsor