Zwanger worden op latere leeftijd

De kans op een zwangerschap is het grootst als de vrouw ‘jong’ is. Toch is het om uiteenlopende redenen niet altijd mogelijk om vroeg de kinderwens te (proberen te) vervullen. Bijvoorbeeld omdat je de juiste partner niet (eerder) bent tegengekomen of omdat er in je leven op een eerder moment geen ruimte was voor de komst van een kindje. Wat zijn nog reële kansen op een zwangerschap als je niet meer de jongste bent? Wat zijn de mogelijkheden? Waar kun je terecht? En wat wordt vergoed door de verzekeraar?

Leeftijdsgrens

De grens voor het ondergaan van vruchtbaarheidsbehandelingen met eigen eicellen ligt in Nederland rond 45 jaar. De meeste klinieken hanteren echter een leeftijdsgrens die ligt rond de 42 jaar. In de Monitor Fertiliteitszorg kun je zien welke leeftijdsgrens de verschillende ziekenhuizen in Nederland hanteren.

Na je 35eneemt de kwaliteit van eicellen snel af. Na je 42eis de kans op een zwangerschap met eigen eicellen zeer klein, ook als je een IVF/ICSI-behandeling ondergaat. Dit is de reden dat veel klinieken een leeftijdsgrens hanteren die lager ligt dan de wettelijke grens.

Wanneer eicellen eerder zijn geoogst of wanneer gebruik wordt gemaakt van donoreicellen, dan ligt de (wettelijke) leeftijdsgrens voor terugplaatsing van een embryo op 49 jaar. Freya schreef eerder een toelichting op de verruiming van deze leeftijdsgrens. Hoewel behandeling in deze uitzonderlijke situatie in Nederland nog mogelijk is, komt dit niet in aanmerking voor vergoeding.

In het buitenland kunnen de gehanteerde leeftijdsgrenzen afwijken van de Nederlandse. Dit kan per land en per kliniek verschillen. Wil je meer informatie over een behandeltraject in het buitenland, dan kun je hier terecht.

Bepaalde ziekenhuizen hanteren naast de leeftijdsgrens voor de vrouw, ook een leeftijdsgrens voor de man. In de Monitor Fertiliteitszorg vind je een overzicht van de gehanteerde leeftijdsgrenzen.

Vergoeding vruchtbaarheidsbehandelingen

Verzekeraars vergoeden vruchtbaarheidsbehandelingen tot een maximale leeftijd (van de vrouw) van 42 jaar. Dit houdt in dat wanneer je ouder bent dan 42, je geen aanspraak meer kunt maken op vergoede fertiliteitszorg in binnen- of buitenland. Het maakt hierbij niet uit of je een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat met eigen eicellen of met donoreicellen.

Eiceldonatie

Bij een zwangerschapswens op latere leeftijd, kun je eiceldonatie overwegen. Het vinden van een donor kan moeilijk zijn en het aantal Nederlandse klinieken dat meewerkt aan een dergelijk traject, is beperkt. Je kunt ervoor kiezen om een eiceldonatietraject in het buitenland te starten. De kosten hiervoor zijn hoog en de donatie is in de meeste gevallen anoniem. Dat wil zeggen dat een kind dat geboren wordt, zijn biologische afstamming niet meer kan achterhalen.

Voor meer informatie over eiceldonatie kun je hier terecht.