Privacy verklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele Europese Unie geldt dan dezelfde privacywetgeving.

 

Freya vindt de privacy van haar leden, donateurs, vrijwilligers en andere relaties heel belangrijk. We vinden dat duidelijk moet zijn wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Freya verwerkt van haar leden, donateurs, vrijwilligers en andere relaties.
Indien je lid wordt van Freya, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met het privacybeleid te verwerken.

Wij gaan zo nauwkeurig mogelijk om met de door jou verstrekte gegevens. We beheren je persoonsgegevens zorgvuldig en geven je gegevens niet door aan andere organisaties. We sluiten verwerkersovereenkomsten af met derde partijen. Denk hierbij aan het administratie- en boekhoudprogramma, het programma om onze e-mailnieuwsbrief mee te verzenden en de drukkerij van het Freya Magazine.

In ons privacybeleid staat beschreven welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij adviseren je dit privacybeleid zorgvuldig te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Lees hier het volledige privacybeleid van Freya conform de AVG.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over privacy en gegevensverwerking dan kun je altijd contact met ons opnemen via ons secretariaat.