Vruchtbaarheidsbehandelingen en werk combineren

Vruchtbaarheidsbehandelingen en werk combineren is niet altijd eenvoudig. Veel onderzoeken en behandelingen zijn afhankelijk van je cyclus. Daardoor heb je zelf geen inspraak in de dag en tijd dat je de arts bezoekt. Dit is voor jou, maar ook voor je werkgever, vaak lastig.

Recht op betaald kort verzuimverlof

Hoe kun je vruchtbaarheidsbehandelingen en werk combineren? In de Wet arbeid en zorg (Wazo) staat dat je als werknemer bij vruchtbaarheidsbehandelingen recht op betaald kort verzuimverlof hebt. Dit geldt voor “spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd te plannen arts of ziekenhuisbezoek”.

Wazo art. 41: vruchtbaarheidsbehandelingen en werk combineren door kort verzuimverlof
Wazo artikel 4.1

Het gaat dan om voldoende tijd voor het bezoek aan een arts of ziekenhuis voor (cyclusgebonden) onderzoeken, controles of behandelingen die samenhangen met de vruchtbaarheidsbehandelingen. Je mag niet langer verzuimen dan voor dat bezoek aan de arts of aan het ziekenhuis nodig is.

Bespreek het traject met je leidinggevende

Als je een vruchtbaarheidstraject start, kun je er bijna niet omheen dit te vertellen aan je leidinggevende. Dit kan een lastige stap zijn. Zoiets intiems als een kinderwens bespreek je normaal gesproken niet met je werkgever. Het is goed om dit gesprek voor te bereiden. De brochure Vruchtbaarheidsproblemen en werk van Freya kan je daar misschien bij helpen. Deze brochure kun je laten lezen aan je werkgever. Niet alleen vind je hier de rechten en plichten, maar ook nuttige tips om het verlof in onderling overleg goed te regelen. We hopen dat deze informatie je helpt  vruchtbaarheidsbehandelingen en werk beter te combineren.

Wil je meer lezen over vruchtbaarheidsbehandelingen en werk combineren?