Vruchtbaarheidsbehandelingen en werk

Een baan combineren met vruchtbaarheidsbehandelingen is niet altijd eenvoudig. Omdat veel onderzoeken en behandelingen cyclusafhankelijk zijn, heb je zelf geen inspraak in de dag en tijd dat je de arts bezoekt. Dit is voor jou, maar ook voor je werkgever, vaak lastig.

Recht op betaald kort verzuimverlof

Op grond van de Wet arbeid en zorg heb je als werknemer bij vruchtbaarheidsbehandelingen recht op betaald kort verzuimverlof voor “spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd te plannen arts of ziekenhuisbezoek”.

Je krijgt op grond van het kort verzuimverlof voldoende tijd voor het bezoek aan een arts of ziekenhuis voor onderzoeken, controles of behandelingen die samenhangen met de vruchtbaarheidsbehandelingen. Je mag niet langer verzuimen dan voor dat bezoek aan de arts of aan het ziekenhuis nodig is.

Bespreek het traject met je leidinggevende

Als je een vruchtbaarheidstraject start, kun je er bijna niet omheen dit kenbaar te maken aan je leidinggevende. Dit kan een lastige stap zijn. Zoiets intiems als een kinderwens bespreek je normaal gesproken niet met je werkgever. Het is goed om dit gesprek voor te bereiden. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de brochure Vruchtbaarheidsproblemen en werk van Freya mee te nemen. Deze brochure kun je laten lezen aan je werkgever. Niet alleen vind je hier de rechten en plichten, maar je leest ook nuttige tips om het verlof in onderling overleg goed te regelen.

Wil je meer lezen?