Wat we doen

Om je heen lijkt iedereen zo maar kinderen te krijgen. Bij jou blijft die zo gewenste zwangerschap uit. Bij Freya weten we als geen ander hoe dat voelt. Je vindt bij ons informatie, steun en lotgenoten. Freya is er voor jou. Nergens vind je meer begrip.

Informatie

We geven je actuele en belangrijke informatie via deze uitgebreide website,  brochures over diverse onderwerpen, de Monitor Fertiliteitzorg het Freya Magazine en landelijke bijeenkomsten. Met deze informatie weet je wat je te wachten staat in het fertiliteitstraject en kun je bewuste keuzes maken.

We brengen je in contact

Een warm bad. Aan een half woord genoeg. Herkenning. Zomaar wat steekwoorden die lotgenotencontact zo bijzonder maken. Niemand begrijpt beter wat je doormaakt dan iemand die in eenzelfde situatie zit! We organiseren lotgenotencontact, zowel tijdens de landelijke events als via kleinschaligere initiatieven. Maar ook online faciliteren we dit zodat jij op jouw manier kunt praten over wat jou bezighoudt in dit traject (en daarbuiten).

Freya Magazine

Ontvang jij hem al? Het enige tijdschrift, speciaal voor jou? Het Freya Magazine verschijnt 4 keer per jaar exclusief voor onze leden. In het Magazine schrijven we over wat jou bezig houdt. Zo lees je indrukwekkende ervaringsverhalen, grappige columns en inspirerende illustraties. Maar we houden je ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en trends binnen de fertiliteitszorg, recenseren nieuw verschenen boeken, geven tips voor alledaagse lastige situaties, belichten problemen en oplossingen voor de combinatie met je werk, etc.

Jouw belangen staan voorop

Freya behartigt de belangen van mensen die met vruchtbaarheidsproblemen en ongewilde kinderloosheid te maken hebben. Dit doen wij door contacten te onderhouden met ziekenhuizen, verzekeraars, politiek en de media. Belangrijke speerpunten daarbij zijn aandacht voor patiëntgerichte zorg, vergoedingen van vruchtbaarheidsbehandelingen en het bespreekbaar maken van ziekteverzuim tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen. ‘Dit hebben wij onder andere bereikt voor jou’.

Gesprekspartner

Freya schuift regelmatig aan bij relevante gesprekken op allerlei niveaus. Of het nu is bij zorgprofessionals, bij politici of bij collega’s van (internationale) zusterorganisaties. We vertegenwoordigen het patiëntenperspectief met verve. Naast ieders persoonlijke expertise brengen we ook allemaal onze ervaringsdeskundigheid in bij deze gesprekken.

Voorlichting

Regelmatig zijn de voorlichters van Freya op stap om Freya te vertegenwoordigen bij diverse evenementen. Of het nu gaat om voorlichting aan patiënten of (zorg)professionals: zij brengen het patiëntenperspectief naar voren en laten zien wat het hebben van vruchtbaarheidsproblemen betekent.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Wil je meer lezen?