MESA / PESA / TESE

Als er geen enkele zaadcel wordt gevonden in het sperma van de man, is het soms toch mogelijk om zaadcellen via een chirurgische ingreep te verkrijgen uit de bijbal.

Dit is alleen zinvol wanneer er wel zaadcellen worden aangemaakt, maar deze niet in het sperma komen vanwege een obstructie of verstopping (bijvoorbeeld ontstaan door een infectie). De procedure kan onder algehele narcose (MESA) of via lokale verdoving (PESA). Na verdoving wordt er met een klein naaldje in de bijbal geprikt en wordt er zaad opgezogen. Een laborant bekijkt direct of er levende zaadcellen zijn gevonden. Zo nodig kan de procedure worden herhaald.

TESE is een variant op MESA, maar in dit geval worden de zaadcellen uit de teelbal (testikel). Dit gebeurt omdat er geen zaadcellen in de zaadleiders zijn gevonden, of dat de zaadleiders ontbreken.

Voor de vrouw betekent deze behandeling dat er net als bij IVF of ICSI met hormonen meerdere eicellen tot rijping worden gebracht. De kans op zwangerschap is ongeveer hetzelfde als bij een reguliere IVF- of ICSI-behandeling, zo rond de 25 procent. Lees verder bij IVF.

Wetenschappelijke onderzoek

Tot 2012 was een PESA of MESA behandeling in Nederland alleen toegestaan in onderzoeksverband, en voor de TESE behandeling gold dit tot 2014. De reden was dat er onzekerheid bestond over de korte en lange termijn gevolgen voor de gezondheid van de kinderen die met PESA/MESA of TESE verwekt worden.

Binnen deze wetenschappelijke onderzoeken is de gezondheid van kinderen die geboren zijn met behulp van een PESA/MESA of TESE behandeling enkele jaren gevolgd. De resultaten laten zien dat de kinderen die na een PESA/MESA of TESE behandeling geboren zijn, even gezond lijken te zijn als de kinderen die geboren zijn na ‘gewone’ IVF en ICSI. Dit is ook bevestigd door onderzoek in het buitenland. Inmiddels zijn deze wetenschappelijke onderzoeken afgerond en wordt de behandeling gewoon aangeboden.

Er zijn nog geen onderzoeksgegevens over de gevolgen van PESA/MESA en TESE op de lange termijn, aangezien deze technieken wereldwijd pas rond 1995 geïntroduceerd zijn, en er nog geen grote groepen kinderen op oudere leeftijd zijn onderzocht.

Klinieken

In welke klinieken je terecht kunt voor PESA, MESA of TESE vind je in de Monitor Fertiliteitzorg.

Verklaring van de afkortingen

PESA: Percutane Epididymale Sperma Aspiratie
MESA: Microchirurgische Epidydimale Sperma Aspiratie
TESE: TEsticulaire Sperma Extractie

Wil je meer lezen?