MESA / PESA / TESE

Als er geen enkele zaadcel wordt gevonden in het sperma van de man, is het soms toch mogelijk om zaadcellen via een chirurgische ingreep te verkrijgen uit de bijbal.

Deze behandeling is alleen zinvol wanneer er wel zaadcellen worden aangemaakt, maar deze niet in het sperma komen. De reden is dan een obstructie of verstopping (bijvoorbeeld ontstaan door een infectie). De procedure kan onder algehele narcose (MESA) of via lokale verdoving (PESA). Na verdoving prikt de arts met een klein naaldje in de bijbal en wordt er zaad opgezogen. Een laborant bekijkt direct of er levende zaadcellen zijn gevonden. Zo nodig kan de procedure worden herhaald.

TESE is een variant op MESA/PESA, in dit geval komen de zaadcellen uit de teelbal (testikel) in plaats van de bijbal. Dit gebeurt als er geen zaadcellen in de zaadleiders is gevonden, of als de zaadleiders ontbreken.

Behandeling van de vrouw

Voor de vrouw betekent een PESA, MESA of TESE behandeling dat zij tegelijkertijd een IVF of ICSI behandeling krijgt. De vrouw krijgt daarvoor hormonen om meerdere eicellen tot rijping te brengen. De eicellen worden met een punctie uit de eierstokken gehaald en in het laboratorium bevrucht met het gevonden zaad. De kans op zwangerschap is ongeveer hetzelfde als bij een reguliere IVF- of ICSI-behandeling, afhankelijk van de leeeftijd van de vrouw gemiddeld rond de 25 procent. Lees verder bij IVF.

Wetenschappelijk onderzoek

Tot 2012 was een PESA of MESA behandeling in Nederland alleen toegestaan in onderzoeksverband. Voor de TESE behandeling gold dit tot 2014. De reden was dat er onzekerheid bestond over de korte en lange termijn gevolgen voor de gezondheid van de kinderen die met PESA/MESA of TESE verwekt worden.

Binnen deze wetenschappelijke onderzoeken is de gezondheid van kinderen die geboren zijn met behulp van een PESA/MESA of TESE behandeling enkele jaren gevolgd. De resultaten laten zien dat de kinderen die na een PESA/MESA of TESE behandeling geboren zijn, even gezond lijken te zijn als de kinderen die geboren zijn na ‘gewone’ IVF en ICSI. Dit is ook bevestigd door onderzoek in het buitenland. Inmiddels zijn deze wetenschappelijke onderzoeken afgerond en wordt de behandeling gewoon aangeboden.

Er zijn nog geen onderzoeksgegevens over de gevolgen van PESA/MESA en TESE op de lange termijn. Deze technieken zijn wereldwijd pas rond 1995 geïntroduceerd, en er zijn nog geen grote groepen kinderen op oudere leeftijd onderzocht.

Klinieken

In onderstaande centra kun je terecht voor deze behandelingen:

  • Radboudumc Nijmegen (erkend NFU expertise centrum)
  • ErasmusMC Rotterdam
  • Amsterdam UMC
  • UMC Utrecht
  • UMC Groningen
  • ETZ Elisabeth Tilburg

Meer informatie over klinieken vind je in de Monitor Fertiliteitzorg.

Verklaring van de afkortingen

PESA: Percutane Epididymale Sperma Aspiratie
MESA: Microchirurgische Epidydimale Sperma Aspiratie
TESE: TEsticulaire Sperma Extractie

Wil je meer lezen?