Enquêtes patiëntenervaringen

Freya verzamelt patiëntenervaringen om zo te laten zien waar verbetering van de zorg nodig is. Deze inventarisatie van patiëntenervaringen gebeurt via enquêtes. Hieronder kun je lezen over welke zaken Freya enquêtes heeft uitgezet en wat de uitkomsten daarvan zijn.

Freya staat in nauw contact met alle belanghebbende partijen zoals politiek, zorgverzekeraars en de medische wereld. Waar mogelijk werken we graag samen om onze doelen te behalen. Naast vergoeding van onderzoek en behandeling is goede kwaliteit en verbetering van de zorg een ander belangrijk doel van Freya.

 

Monitor Fertiliteitzorg

De Monitor Fertiliteitszorg gaat verder dan alleen het tonen van informatie over de klinieken waar fertiliteitszorg wordt geleverd. In de Monitor worden ook kwaliteitsaspecten meegenomen.

Deze kwaliteitseisen zijn door Freya opgesteld aan de hand van een enquete onder patiënten waarin we vroegen welke zaken voor jou als patiënt belangrijk zijn. Een voorbeeld is dat een kliniek minimaal 6, maar liever nog 7 dagen open is. Zodat je behandeling nooit hoeft te worden afgeblazen omdat het weekend is. Dit zijn dus kwaliteitseisen vanuit het patiëntenperspectief, die overigens wel objectief en meetbaar moeten zijn.

Een aantal van die eisen vinden we zó belangrijk dat we deze gebruiken om te bepalen of een ziekenhuis een Pluim verdient. Door deze eisen steeds een beetje hoger te stellen, stimuleren we ziekenhuizen hun zorg te verbeteren.

De Monitor is dus een belangrijk instrument waarmee Freya jouw belangen en die van je lotgenoten behartigt. Zo wil Freya de kwaliteit van de zorg verbeteren en aan zorgprofessionals tonen wat fertiliteitspatiënten daadwerkelijk belangrijk vinden: wat jij belangrijk vindt!

Ga naar de Monitor Fertiliteitszorg

Project VEEL

In 2013 zijn we gestart met project ‘VEEL betere kwaliteit’. In dit driejarig project werkten we samen met zeven andere patiëntenverenigingen aan het vergaren van kennis door middel van enquêtes. De informatie die we hiermee verzamelden werd benut voor uitwisseling met de beroepsgroep en andere betrokkenen om zodoende de kwaliteit van zorg in brede zin te verbeteren.
Bij het opstellen van de vragen zijn de richtlijnen van de professionals (m.n. artsen) en kwaliteitscriteria vanuit het gezichtspunt van de patiënt een leidraad geweest.

In die drie jaar van project VEEL hielden we twee grote enquetes, over een groot scala aan onderwerpen. De rapporten vind je hier:

 

De eerste versie van project VEEL werd vervolgd door een nieuw driejarig project VEEL2do, dat loopt van 2016 tot en met 2018. In dit project werken we ook weer samen met andere patiëntenverenigingen. We besloten om naast de grote algemene enquête, ook meerdere kleine enquêtes te houden die inzoomen op een bepaald onderwerp.

  • Enquête VEEL algemeen (2017)*
  • Enquête Samen Beslissen (2016/2017)
  • Enquête over Freya diensten (2017)*
  • Rapport-Veel2do-Impact (2017)
  • Enquête relatie en seksualiteit (2017)*
  • Ook hielden we een enquête onder de fertiliteitscentra (2016). De data van deze enquête zijn verwerkt in de Monitor Fertiliteitszorg. In 2018 wordt er opnieuw een enquête onder fertiliteitscentra gehouden.

* deze rapporten volgen z.s.m.

Freya Awards enquête

Van 2004 tot 2016 reikte Freya tweejaarlijks de Freya Award uit aan de klinieken die het meest patiëntgericht werken. Hiervoor hanteren we twee categorieën: de meest patiëntgerichte fertiliteitskliniek en de meest patiëntgerichte IVF-kliniek. Voor de uitverkiezing van de klinieken zetten we een enquête onder patiënten in. Alleen de patiënt kan immers de kliniek waar hij/zij behandeld wordt beoordelen op patiëntvriendelijkheid. 

Wij zijn er voor jou. Ben jij er voor ons?

Freya komt op voor de belangen van iedereen met vruchtbaarheidsproblemen. En jij kunt ons daarbij helpen! Hoe? Heel eenvoudig: door ons te steunen met een lidmaatschap! Niet alleen kunnen we de ledeninkomsten hard nodig, ook het aantal leden is van cruciaal belang voor de belangenbehartiging. Hoe groter de groep die we vertegenwoordiger, hoe krachtiger onze stem! Mogen we op jou rekenen?