Rapport tweede evaluatie Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Dit voorjaar is het rapport van de tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting openbaar geworden. Het rapport is opgesteld in opdracht van ZonMw door een onderzoeksteam van Pro Facto, de Rijksuniversiteit Groningen en het Amsterdam UMC, locatie VUmc.
Vandaag vindt de presentatie van het rapport plaats in Utrecht. De onderzoekers geven een toelichting op de bevindingen. Uiteraard is ook Freya hierbij aanwezig.