Vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen

Heb je recht op vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen? We zetten het voor je op een rij.

Wat wordt vergoed?

 • De kosten van de eerste drie IVF/ICSI-behandelingen per doorgaande zwangerschap, worden vanuit de Basisverzekering vergoed tot 43 jaar.
 • Terugplaatsingen van embryo’s -als deze zijn ontstaan uit een verzekerde behandeling die is ingezet toen de vrouw nog 42 jaar was- worden vergoed, ook na het bereiken van de 43-jarige leeftijd, tenzij er sprake is geweest van een doorgaande zwangerschap uit één van deze behandelingen.
 • Onder de 38 jaar wordt bij de eerste en de tweede IVF/ICSI-poging maar één embryo teruggeplaatst.
 • Medicijnen worden nauwkeuriger voorgeschreven en er worden vaker urinaire hormonen voorgeschreven.
 • Een doorgaande zwangerschap is een zwangerschap van tenminste twaalf weken.
 • De telling van het aantal behandelingen geldt niet per jaar of per nieuwe verzekeraar, maar per doorgaande zwangerschap.
 • Ook de kosten voor ovulatie-inductie en IUI worden vanuit het basispakket vergoed mits medisch voorgeschreven door de behandeld arts.
  Vergoeding van inseminatie (IUI) met donorzaad voor alleenstaanden en lesbische paren loopt vanaf 1-1-2020 via een subsidieregeling.
 • Bij eiceldonatie worden uitsluitend de kosten van de behandeling bij de wensmoeder vergoed. Dat bestaat uit de laboratoriumfase en de terugplaatsing. Behandelingen van de eiceldonor komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Invriezen van eicellen wordt vergoed vanuit de Basisverzekering mits hier een medische reden aan ten grondslag ligt. Invriezen van eicellen om sociale redenen wordt niet vergoed.
 • Invriezen van zaadcellen wordt vergoed vanuit de Basisverzekering mits hier een medische reden aan ten grondslag ligt.

Welke medische gronden zijn er voor het invriezen van zaadcellen?

 • Het is onderdeel van een medisch-specialistisch oncologisch zorgtraject.
 • Een grote operatie aan of om de geslachtsdelen.
 • Een chemotherapeutische en/of radiotherapeutische behandeling waarbij de geslachtsdelen in het bestralingsgebied vallen.

Wat zit er in de dekking van vruchtbaarheidsbehandelingen?

In de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekering kunnen extra zaken zijn opgenomen zoals vergoeding van meer dan drie keer IVF/ICSI, een second opinion, vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging, een adoptie-uitkering. Ook is het belangrijk om te weten of er wel of geen medische selectie plaatsvindt bij het afsluiten van een aanvullende verzekering.

Wat wordt onder een IVF-poging verstaan?

Er is een definitie vastgesteld door de overheid. Deze definitie wordt gebruikt in de Basisverzekering. Omschrijving In Vitro Fertilisatie: Voor vrouwelijke verzekerden het buiten het lichaam tot stand brengen van menselijke embryo’s volgens de in vitro fertilisatie methode (IVF), inhoudende de fasen:
a. het door hormonale behandeling bevorderen van de rijping van eicellen in het lichaam van de vrouw;
b. het afnemen van eicellen;
c. de bevruchting van eicellen en het kweken van embryo’s in het laboratorium;
d. het een of meer keren implanteren van een of twee embryo’s in de baarmoederholte teneinde zwangerschap te doen ontstaan.

Een IVF-poging kan tevens een intracytoplasmatische sperma-injectie omvatten (ICSI).

Wanneer is een poging een poging?

Zodra een punctie heeft plaatsgevonden is de IVF-poging officieel een poging.
Na een zwangerschap (tenminste 12 weken vanaf eerste dag laatste menstruatie) gaat de teller weer op nul.

Zijn er nog zorgverzekeraars die een vierde en vijfde IVF/ICSI vergoeden?

Ja, welke dit zijn en onder welke voorwaarden er meer pogingen worden vergoed kun je vinden onder ‘Overstappen’. Medio december wordt die informatie door ons altijd geactualiseerd.

Kan ik geweigerd worden als ik weet dat ik een vruchtbaarheidsprobleem heb?

Verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor aanvullende verzekeringen kunnen zij mensen weigeren. Er zijn verzekeraars die voor een aanvullend pakket geen medische selectie toepassen.

Begint de verzekeraar na overstappen m.b.t. IVF/ICSI-behandeling met een ‘schone lei’?

Vanuit de basisverzekering worden de eerste drie IVF/ICSI-behandelingen vergoed. Een verzekeraar mag bij de arts of verzekeringsmaatschappij opvragen of je in het verleden vruchtbaarheidsbehandelingen hebt gehad. Overstappen naar een andere verzekeraar betekent dus niet dat je met een ‘schone lei’ begint.

Hoeveel tijd heb ik om alles in orde te maken?

Per 1 januari heb je weer de mogelijkheid om van ziektekostenverzekering te veranderen. Tot en met 31 december heb je de mogelijkheid om de verzekering op te zeggen bij je huidige ziektekostenverzekeraar. Tot 1 februari kun je bij een andere ziektekostenverzekeraar een verzekering aanvragen. Je kunt dan per 1 januari terugwerkend geaccepteerd worden, zodat je niet een bepaalde periode onverzekerd bent. Wij adviseren overigens wel om eerst de acceptatie van de nieuwe verzekering af te wachten voordat je je huidige verzekering opzegt.

Als je alles wilt houden zoals het nu is, hoef je niets te doen.
Meer informatie vind je op www.kiesbeter.nl.

Kan ik bij adoptie voor een vergoeding van mijn zorgverzekeraar in aanmerking komen?

De meeste verzekeraars kennen geen vergoeding in verband met de adoptie van een kind, echter een aantal wel! Kijk dus je polis hierop na.

Telt een behandeling met ingevroren embryo’s (cryo-behandeling) als een aparte IVF-behandeling?

Een cryo-behandeling wordt voor de vergoeding gezien als onderdeel van de IVF/ICSI-behandeling waarin zij zijn ontstaan. Dit geldt voor de eerste drie IVF/ICSI-behandelingen. Binnen één poging kunnen meerdere embryotransfers plaatsvinden, van embryo’s die uit dezelfde poging zijn ontstaan. Er is dan verzekeringstechnisch geen sprake van een nieuwe poging. Dit is vastgelegd in de definitie van IVF (zie antwoord “wat wordt onder een IVF poging verstaan”.)

Wordt een behandeling in het buitenland vergoed?

Bij een basisverzekering met restitutie heb je een vrije keuze voor hulpverlener en ziekenhuis. Echter veel verzekeringsmaatschappijen zullen de vergoeding van kosten gemaakt in het buitenland, maximeren tot het Nederlandse tarief en de Nederlandse leeftijdsgrenzen hanteren.
Bij een basisverzekering in natura heb je die vrije keuze niet. Voor vergoeding van een behandeling in het buitenland heb je altijd van tevoren toestemming nodig van je zorgverzekeraar.

Lees ook: vergoeding ziektekosten bij behandelen in het buitenland.

Kan ik mijn lidmaatschapskosten van Freya vergoed krijgen?

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden het lidmaatschap: ” Vergoeding van de kosten ter verkrijging van het lidmaatschap van een voor verzekerde als patiënt van nut zijnde specifieke patiëntenbelangenvereniging”. Er zijn verzekeraars die als voorwaarde hanteren dat de patiëntenvereniging lid moet zijn van de Patiëntenfederatie. Freya is hier geen lid van. In dat geval kun je aangeven dat het Fonds PGO de vereniging jaarlijks een subsidie verstrekt. Het Fonds PGO is ingesteld door de Minister van VWS en financiert patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Om een subsidie te krijgen dient een weldoordacht werkplan met bijbehorende begroting te worden ingediend en uiteraard een verantwoording van de subsidiegelden achteraf. Dit geeft een goede garantie op kwaliteit en betrouwbaarheid van de vereniging!
Freya ontvangt al vele jaren een dergelijke subsidie.

Let wel: er is geen garantie op vergoeding van het lidmaatschap. Verzekeraars kunnen hun eigen – soms strikte – voorwaarden hanteren.

Welke medische gronden zijn er voor het invriezen van eicellen?

 • chemotherapie krijgen, met het risico op blijvende vruchtbaarheidsproblemen
 • radiotherapie krijgen en daardoor kans hebben op blijvende schade van de eierstokken, omdat de eierstokken in het stralingsveld liggen
 • beide eierstokken moeten laten verwijderen
 • grote delen van beide eierstokken moeten laten verwijderen
 • het fragiele-X-syndroom hebben
 • het turnersyndroom hebben
 • galactosemie hebben

Wat kan Freya voor mij betekenen voor wat betreft informatie over verzekeringen?

Als je nog vragen hebt over vergoedingen van vruchtbaarheidsbehandelingen, neem dan een kijkje onder ´Verzekeringsvragen´.

Wil je meer lezen?