Kanker en vruchtbaarheid

Als je jong bent, de diagnose kanker krijgt en je (eventueel) een kinderwens hebt, komt er in korte tijd veel op je af.

Specifieke deskundigheid

Door de gevolgen van de voorgestelde behandeling van kanker zoals chemotherapie, bestraling en/of hormoontherapie, kan de kans op latere zwangerschap verminderen. Besluitvorming met betrekking tot behoud van vruchtbaarheid is complex en vraagt specifieke deskundigheid.

Een medisch oncoloog én een gynaecoloog, uroloog of embryoloog, werkzaam in een centrum met expertise op dit gebied, kunnen je gezamenlijk informatie verstrekken over de mogelijkheden.

Behoud mannelijke vruchtbaarheid

Bij mannen kan op eenvoudige wijze zaad worden verkregen om in te vriezen. Het invriezen van zaad is beproefd en succesvol. In het geval er geen zaadcellen worden gevonden in het sperma, kan een TESE behandeling mogelijk toch nog een kans bieden om zaadcellen te vinden en in te vriezen.

Behoud vrouwelijke vruchtbaarheid

Bij vrouwen zijn er verschillende (soms nog experimentele) mogelijkheden. Zo is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een spoed-IVF (in vitro fertilisatie) uit te laten voeren en embryo’s in te laten vriezen.

In studieverband zijn het verplaatsen van de eierstokken, het invriezen van niet-bevruchte eicellen en het invriezen van eierstokweefsel mogelijk.

Heb je kanker en een serieuze kinderwens?

Laat je – vóór de start van de chemotherapie – doorverwijzen naar één van de gespecialiseerde centra waar internist-oncologen en gynaecologen samenwerken aan behoud van vruchtbaarheid.

Deze centra zijn verenigd in het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF).