Standpunt Freya ten aanzien van behandelen in het buitenland

In Nederland is het goed geregeld met de fertiliteitszorg. Er is geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Maar dat neemt niet weg dat veel mensen verder kijken dan een Nederlandse kliniek. En daar zijn verschillende redenen voor.

Iedereen die al wat langer in het medische circuit verkeert vanwege fertiliteitsproblemen kent de verhalen van horen zeggen, of misschien wel uit de eerste hand. ‘Na zes IVF-pogingen in Nederland, raakte ik in Duitsland meteen zwanger. ’Of: ‘Nooit werd hier een verklaring gevonden voor onze vruchtbaarheidsproblemen en in Spanje was het binnen vijf minuten helder.’ En: ‘Nadat mijn arts zei dat we uitbehandeld waren, hebben we toch verder gezocht en na de derde poging in België is onze dochter geboren.’

Redenen om naar het buitenland te gaan

Er zijn verschillende redenen waarom mensen naar het buitenland gaan. In het buitenland wordt er vaak meer diagnostisch onderzoek gedaan naar de oorzaak van het vruchtbaarheidsprobleem. Nederlandse artsen zijn daarin terughoudender, ze zijn van mening dat meer onderzoeken kostenverhogend werken, maar meestal niet zorgen voor een hogere kans op zwangerschap. Daarnaast voelen mensen zich in het buitenland vaak beter gehoord, ze zeggen dat er beter naar hun verhaal en hun wensen wordt geluisterd. Hoewel in het buitenland ook niet alles mogelijk is, staat de autonomie van de patiënt wel centraler. In Nederland krijgen patiënten soms het dringende advies om te stoppen met behandelingen, terwijl bijvoorbeeld in België wordt gezegd: wij denken dat de kans op een zwangerschap klein is, maar als u het wilt proberen dan gaan we er voor. Als ze onderzoek willen, gebeurt dat. Als ze nog een IVF-poging willen doen, gebeurt dat.’

Sturender

In Nederland zijn artsen veel sturender. Als de kans op een zwangerschap klein is, doen ze soms geen nieuwe behandeling meer. De achterliggende redenen zijn divers, maar er wordt in elk geval ook gekeken naar de effectiviteit van zorg, met het oog op kosten. Daarnaast kunnen artsen van mening zijn dat sommige patiënten tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden, omdat ze anders grenzeloos doorgaan met behandelen. Tenslotte worden in het buitenland meer technieken en medicijnen toegepast, die wensouders mogelijk willen proberen en die hier in Nederland nog niet zijn goedgekeurd of nog niet voldoende zijn onderzocht.’

Communicatie

Het bestuur van Freya begrijpt dat mensen naar het buitenland uitwijken, maar we snappen ook het standpunt van Nederlandse artsen. Ze zijn wat terughoudend met het invoeren van nieuwe dingen, maar dat hoeft niet slecht te zijn. Er zijn heel erg goede klinieken en de kwaliteit van de behandelingen is hoog. Wat we wel vinden is dat Nederlandse klinieken nog wat kunnen leren als het gaat over communicatie met hun patiënten. Fertiliteitsklinieken in het buitenland werken vaak commercieel, je wordt daardoor meer als ‘klant’ behandeld.
Nieuwe technieken of medicijnen moeten hier eerst uitvoerig getest worden voordat het gebruikt mag worden. Ook als het in het buitenland al is onderzocht en wordt toegepast. Dat kun je terughoudend noemen, maar aan de andere kant biedt het ook bescherming. Het gaat er natuurlijk om dat er uiteindelijk een gezond kindje wordt geboren. Daar kun je op zich niet voorzichtig genoeg mee zijn. Daarnaast vinden we dat er in Nederland verstandig wordt omgegaan met bijvoorbeeld het terugplaatsen van één of hooguit bij uitzondering twee embryo’s. Er zijn landen waar tot wel vijf embryo’s worden teruggeplaatst, met alle risico’s van dien. Hoewel wij als geen ander begrijpen dat mensen heel graag een kindje willen, zou Freya dat niet willen adviseren. Veiligheid en gezondheid voor zowel ouders als kind staan voorop.’

Ben je lid van Freya en wil je, voordat je de keuze maakt om naar het buitenland te gaan, graag jouw medische traject nog eens doornemen met een Nederlandse specialist, dan kun je terecht bij FertilityConsult.

Wil je meer lezen?