Wegwijs in de afkortingen

Beeld Martine van der Voort

Als je bent aangewezen op vruchtbaarheidsbehandelingen, hoor je nogal wat afkortingen. Niet alleen worden medische termen vaak afgekort, ook lotgenoten onder elkaar maken er veel gebruik van! We maken je graag wegwijs in het woud van afkortingen.

Gebruik van afkortingen tussen lotgenoten

Als je actief bent op fora, kom je nogal wat afkortingen tegen die gebruikt worden in het traject van zwanger worden. Zeker in het begin kan het je duizelen!

 • WW – Wachtweken, de weken voor de (hopelijk uitblijvende!) menstruatie
 • NOD – Niet Ongesteld Dag (de dag waarop normaal gesproken de menstruatie begint)
 • ET – EmbryoTransfer, het terugplaatsen van het embryo in de baarmoeder bij IVF of ICSI
 • TP – TerugPlaatsing, het terugplaatsen van het embryo in de baarmoeder bij IVF of ICSI
 • LF – Luteale Fase
 • MMM – Medische Malle Molen
 • BM – baarmoeder
 • BMS – baarmoederslijmvlies
 • OFO – oriënterend fertiliteitsonderzoek
 • Ongi – ongesteld
 • CD – cyclusdag
 • OI – Ovulatie-inductie
 • Emmy – embryo
 • Eskimo – ingevroren embryo (cryo)
 • Lap – laparoscopie
 • PU – punctie
 • Gyn – gynaecoloog
 • Brusje – broertje/zusje
 • MK – miskraam
 • AMH – Anti-Müller Hormoon
 • AH – Assisted Hatching
 • BBZ – buitenbaarmoederlijke zwangerschap
 • VMK – vroege miskraam
 • ML – manlief
 • ZH – ziekenhuis
 • FA – fertiliteitsarts
 • HA – huisarts
 • FM – follikelmeting (of Freya Magazine :-))
 • ECD – eiceldonatie
 • WD (gevolgd door een cijfer) – wachtdag, te tellen vanaf dag na terugplaatsing of inseminatie
 • OVO – Onvruchtbare Vrouw op Oorlogspad
 • PGD – Pre-implantatie Genetische Diagnostiek

Ben je (ook) actief op internationale fora? Dan kun je onderstaande termen tegenkomen:

 • BFP – Big Fat Positive (positieve zwangerschapstest)
 • BFN – Big Fat Negative (negatieve zwangerschapstest)
 • POS – Peeing on a stick (een zwangerschapstest doen)
 • DPO – Days Past Ovulation (het aantal dagen na de eisprong)
 • PUPO – Pregnant Until Proven Otherwise (zwanger totdat het tegendeel bewezen is)

Mis je afkortingen in deze lijst? Geef ze door, dan vullen we het aan!

Medische afkortingen

Ook de medische wereld maakt veel gebruik van afkortingen, voor bijvoorbeeld onderzoeken en behandelingen. We hebbende meest gangbare voor je op een rijtje gezet in de tabel hieronder.

AFC Antral Follicle Count (antrale follikel telling) = aantal follikels (met een grootte van 2-6 mm doorsnede) dat aan het begin van de menstruatie in de beide eierstokken kan worden gemeten met behulp van een echo onderzoek.
AOA Assited Oöcyte Activation; geassisteerde eicel activatie (laboratoriumtechniek om met zaadcel extra stofje in eicel te spuiten indien eerdere bevruchting met ICSI niet lukte)
BTC Basale  TemperatuurCurve
Cryo Ingevroren (bv embryo); cryopreservatie = ingevroren bewaren
CvZ College voor Zorgverzekeringen > heet nu Zorginstituut Nederland
DES DiEthylStilbestrol; geeft afwijkingen aan voortplantingsorganen bij dochters waarvan de moeder dit middel heeft gebruikt tijdens zwangerschap
ESET Elective Single Embryo Transfer; 1 embryo (beste kwaliteit) terugplaatsing
E2 Estradiol (oestradiol); geslachtshormoon
ET Embryo Transfer: het terugplaatsen van het embryo in de baarmoeder
EUG Extra Uteriene Graviditeit; buitenbaarmoederlijke zwangerschap
FM Follikel Meting
Freya Magazine
FSH Follikel Stimulerend Hormoon
GNRH Gonadotrofine Releasing Hormoon= LHRH
hCG Humaan Chorion Gonadotrofinezwangerschapshormoon, stimuleert ovulatie (eisprong)
HMG Humaan Menopauzaal Gonadotrofine; zorgt voor eicelrijping
HSG Hystero Salpingo Grafie; contrastfoto baarmoeder en eileiders
ICI Intra Cervicale Inseminatie;  zaad wordt ingebracht in de baarmoederhals (cervix)
ICSI Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie; 1 zaadcel wordt ingebracht in de eicel
IM Intra Musculairin de spier
IMSI Intra-cytoplasmic Morphologically-selected Sperm Injection; Selectie spermacellen op vorm onder microscoop met 6500x vergroting
IUD 1) Intra Uteriene inseminatie met Donorzaad
2) Intra Uterine Device = spiraaltje
IUE Intra Uteriene inseminatie met Eigen zaad
IUI Intra Uteriene Inseminatie; inspuiten in de baarmoeder
IV Intra Veneus; in de ader
IVF IVitro Fertilisatie;  de bevruchting vindt in het laboratorium plaats
Letterlijk: in vitro = in glas (in een glazen schaaltje), fertilisatie = bevruchting
IVM In Vitro Maturatie, onrijpe eicellen worden in het laboratorium tot rijping (maturatie) gebracht
KID Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad
KIE Kunstmatige Inseminatie met Eigen zaad
KO Kijk Operatie = laparoscopie (via buik) of hysteroscopie (baarmoeder via vagina)
LEO Laparoscopische Electrocoagulatie van de Ovaria
LH Luteïniserend Hormoon; hormoon dat de eisprong stimuleert
LHRH Luteïniserend Hormoon Releasing Hormoon; hormoon dat LH doet verhogen
LUF Luteinized Unruptured Follicle; follikel ontwikkelt zich tot het gele lichaam, maar het eitje is niet vrij gekomen
MESA Microchirurgische Epidydimale Sperma Aspiratie; operatief verkrijgen van zaad uit de bijbal
MvM Moeders voor Moeders
NVRB Nederlandse Vereniging voor Reageerbuis Bevruchting; de vroegere naam van Freya
NZA Nederlandse ZorgAutoriteit;  De NZa maakt regels voor de zorg, stelt tarieven vast en houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
OAT Oligo Astheno spermie; weinig en slecht zaad
OHSS Ovarieel HyperStimulatie Syndroom = overstimulatie van de eierstokken
PCOS PolyCysteus Ovarium Syndroom; overmatige hoeveelheid cysteuze follikels
PCT Post Coïtum Test; samenlevingstest, zie ook SH
PESA Percutane Epididymale Sperma Aspiratie
PICSI™ Laboratoriumschaaltje met laagje hyaluronzuur; selectie van rijpe zaadcellen
POF Prematuur Ovarieel Falen = Vervoegde Overgang
Wordt soms ook POI genoemd: Prematuur Ovariële Insufficiëntie
SC SubCutaan; onder de huid
SCSA Sperm Chromatin Structure Assay; onderzoek naar de mate van fragmentatie van spermacel DNA
SET Single Embryo Transfer; terugplaatsen van 1 embryo
SH Simms Hühner test; controle op overleving zaad na samenleving;omstreden
TESE TEsticulaire Sperma Extractie
TEO Transvaginale Electrocoagulatie van de Ovaria
TP Terug Plaatsing : het terugplaatsen van het embryo in de baarmoeder (officieel ET)
 ZiN Zorginstituut Nederland