Kies de kliniek die bij je past

Wanneer de huisarts je doorverwijst naar een gynaecoloog of fertiliteitsarts, kun je in de meeste gevallen zelf kiezen naar welke fertiliteitskliniek je wilt gaan. Maar waar baseer je deze kliniekkeuze op? We zetten een aantal overwegingen voor je op een rij.

Behandelaanbod

Niet alle ziekenhuizen voeren alle behandelingen uit. Wanneer onverhoopt blijkt dat je (direct) geavanceerde vruchtbaarheidstechnieken nodig hebt, kan het zijn dat een minder gespecialiseerde kliniek je direct weer moet doorverwijzen.

Afstand

De reistijd/afstand naar een kliniek kan een overweging zijn. Zeker als blijkt dat je voor vruchtbaarheidsbehandelingen in aanmerking komt, kan het zijn dat je het ziekenhuis veelvuldig moet bezoeken.

Patiënttevredenheid

Wellicht vind je het belangrijk hoe andere mensen met vruchtbaarheidsproblemen de zorg in een bepaalde kliniek ervaren. Freya brengt iedere twee jaar de patiënttevredenheid in kaart met behulp van een enquête. Op de website van Freya vind je de score per kliniek (let op: alleen klinieken waarvoor minimaal 15 enquêtes zijn ingevuld, zijn opgenomen in de lijst).

Slagingspercentages IVF

De NVOG (Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie) publiceert jaarlijks de landelijke IVF-resultaten en de resultaten per kliniek. Het is verleidelijk om te kiezen voor de kliniek met het hoogste slagingspercentage. Toch is een kanttekening hierbij op zijn plaats; deze cijfers zijn niet zonder meer met elkaar te vergelijken. Er zijn factoren die eventuele verschillen kunnen verklaren:

  • de soort patiënten verschilt per kliniek. Factoren die van invloed zijn op de slagingskans van een IVF-behandeling zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de vrouw, de duur van de kinderwens en/of het aantal eerdere behandelingen
  •  bepaalde behandelingen worden niet in iedere kliniek uitgevoerd (denk aan ICSI-behandelingen met chirurgisch verkregen zaad, pre-implantatie genetische diagnostiek, etc.). Deze behandelingen hebben doorgaans een lagere kans van slagen waardoor het cijfer van de kliniek lager uitvalt

Kortom: de slagingspercentages zijn niet goed met elkaar te vergelijken als je niet de exacte achtergrond van de kliniek en de patiëntenpopulatie kent.

Soort kliniek

Streekziekenhuis, academisch ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Onder klinieken waar vruchtbaarheidsbehandelingen worden gedaan is nog een indeling: vergunninghoudende kliniek en transportkliniek. Een vergunninghoudende kliniek is een kliniek met een vergunning om een IVF-laboratorium te hebben, alwaar de bevruchting tot stand wordt gebracht. In Nederland zijn er op dit moment dertien vergunninghoudende IVF-klinieken. De hele behandeling vindt dan in één kliniek plaats. Een transportkliniek voert de gehele IVF behandeling uit, met uitzondering van de bevruchting en de terugplaatsing, voor deze laatste fasen hebben zij een samenwerkingsverband met een vergunninghoudende IVF-kliniek. Je krijgt tijdens de behandeling dan met twee ziekenhuizen te maken.

Bekijk je verzekeringspolis

Zorgverzekeraars sluiten contracten af met ziekenhuizen. Afhankelijk van jouw polis, kan dit inhouden dat je als verzekerde voor vergoede zorg naar de klinieken moet waarmee jouw verzekeraar een overeenkomst heeft. Om niet voor onaangename verrassingen te komen staat, is het verstandig om voorafgaand aan het eerste consult na te gaan of jouw verzekeringsmaatschappij een contract heeft met de kliniek van jouw keuze.

Freya Monitor Fertiliteitszorg

Om jou te helpen met een bepaalde kliniek keuze, heeft Freya de Monitor Fertiliteitszorg ontwikkeld. Dit is een online programma, waarin alle informatie staat over de klinieken die fertiliteitszorg leveren. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over het aantal behandelingen dat ze per jaar doen, in welke zaken ze gespecialiseerd zijn, hoe groot het behandelteam is, hoe lang de consulten duren en tal van andere zaken.

Wil je meer lezen?