BMI berekenen volgens Quetelet en Trefethen

BMI is de afkorting van Body Mass Index. Dit getal geeft aan of je ondergewicht, normaal gewicht of  overgewicht hebt.  Diverse klinieken hanteren BMI grenzen waarboven zij geen IVF/ICSI behandelingen uitvoeren.bmi weegschaal

Er zijn twee methoden om je Body Mass Index te berekenen:

  • Volgens Quetelet: gewicht in kilogram gedeeld door de lengte in centimeters in het kwadraat.
  • Volgens Trefethen: gewicht in kilogram maal 1,3  gedeeld door de lengte in centimeters tot de macht 2,5.

De Methode volgens Trefethen geeft een zuiverder waarde voor korte of lange mensen.

Lengte : meter, cm. Gewicht : kg.
 

Grenzen

OndergewichtBMI kleiner dan 18,5
Normaal gewichtBMI tussen de 18,5 en 24,9
OvergewichtBMI 25 tot 29,9
Ernstig overgewichtBMI 30 of meer