ALGEMENE INFORMATIE

Adres
Type
Pluim
 

AANTAL UITGEVOERDE BEHANDELINGEN

OI
IUI
KID
IVF (puncties)
ICSI (puncties)
ECD
Jaar
Totstandkoming aantallen:
Minimaal drie semen-rondzendingen van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek
Registratie van de volgende complicaties:
Aanpak evaluatie zorg
Frequentie evaluatie
Laatste IGZ audit
 

OVERLEG

Participatie regionaal overleg per jaar
Deelnemers van dit regionaal overleg
 

TOELICHTING KWALITEIT