Abonnee-lid

Een lidmaatschap kost € 36,00 per jaar. Voor dit bedrag krijg je 4 keer per jaar het Freya Magazine toegestuurd (in een neutrale envelop). Dit magazine staat boordevol herkenbare ervaringsverhalen, columns, wetenschappelijk artikelen en nieuws op het gebied van verminderde vruchtbaarheid en ongewenste kinderloosheid. Bovendien krijg je korting op bijeenkomsten die Freya organiseert. En last but not least betekent jouw steun aan Freya dat we als vereniging sterker worden en sterker staan in het behartigen van de belangen van mensen met een vruchtbaarheidsprobleem. Want hoe groter de groep mensen die we vertegenwoordigen, des te krachtiger onze stem.
Mogen we ook op jouw steun rekenen?

Aarzel niet langer, word NU lid en steun Freya in haar werkzaamheden!

A) Machtiging incasso (gratis 2 extra magazines)

B) Lidmaatschap vanuit binnenland (€ 36,00)

Lidmaatschap vanuit buitenland (€ 44,00)

Het lidmaatschap van Freya kost € 36,00 per jaar, vanuit het buitenland bedragen de kosten € 44,00.
(IBAN: NL55INGB0000598005 BIC : INGBNL2A).
Het lidmaatschap geldt voor twee personen. Lid worden van Freya kan voor jezelf lonend zijn, maar getuigt ook van solidariteit naar je lotgenoten toe.

Lidmaatschap van een patiëntenvereniging wordt soms vergoed door de zorgverzekeraar, vanuit de aanvullende verzekering.

Wijzigingen

  • - Adreswijzigingen ontvangen wij graag schriftelijk of per e-mail, gericht aan aan de ledenadministratie.

  • - Het lidmaatschap loopt per jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij je het uiterlijk 4 weken voor het aflopen van de betaaltermijn schriftelijk of per e-mail opzegt*. Bij niet tijdige opzegging ben je het lidmaatschapsgeld voor het nieuwe jaar verschuldigd.
    Stuur je opzegging schriftelijk of per e-mail naar de ledenadministratie.

Adres ledenadministratie:
Postbus 620
4200 AP Gorinchem
e-mail: leden@freya.nl

* Voor het opzeggen en verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen gelden de regels van het verenigingsrecht, dat wil zeggen dat de nieuwe (snellere) opzeggingsregels zoals die gelden voor abonnementen bij bedrijven hier niet van toepassing zijn.