Jaarthema 2017: Samen Beslissen

Het jaarthema van Freya voor het jaar 2017 is Samen Beslissen. In de zorg worden verschillende termen voor dit thema gebruikt, zoals gedeelde besluitvorming en shared decision making, wij hebben – samen met de Patiëntenfederatie en andere patiëntenorganisaties – gekozen voor de heldere term Samen Beslissen. Gedurende het jaar zullen we op verschillende manieren aandacht besteden aan dit thema. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de diverse activiteiten.

Een goed gesprek

Keuzes maken in het fertiliteitstraject. Hoe doe je dat? Op deze pagina vind je enkele tips en een document dat je kan helpen alles op een rijtje te zetten.

De Patiëntenfederatie Nederland heeft het initiatief genomen voor een campagne die beide partijen (arts en patiënt) moet helpen om samen beslissen mogelijk te maken. Dit doen zij in samenwerking met een aantal beroepsorganisaties. De slogan van de campagne is: Betere zorg begint met een goed gesprek. Voor meer informatie kun je de hiervoor ontwikkelde site bezoeken.

Artikel over samen beslissen

Themanummer Freya Magazine

Vier keer per jaar verschijnt onze glossy Freya Magazine. De tweede editie van 2017 heeft als thema Samen Beslissen. In deze special gaan we in op allerlei aspecten van samen beslissen binnen het fertiliteitstraject, vanuit verschillende gezichtspunten.

Enquête / achterbanraadpleging

In het begin van 2017 hebben we gepeild wat de wensen, ervaringen en mening zijn van onze achterban over het thema samen beslissen, door middel van een online enquête.

Debat Samen Beslissen

Op 25 maart organiseerde Freya een event. Op het programma stond o.a. een debat Samen Beslissen:

Wat is jouw rol bij het maken van keuzes in het behandeltraject? Waarover wil en kun jij als patiënt meebeslissen? Wat heb je hiervoor nodig van de arts? Maar ook: wat verwacht de arts van jóu? Aan de hand van stellingen kun je vanuit de zaal meepraten over dit boeiende onderwerp.

Samen met twee artsen en een psycholoog gaan wij met elkaar in gesprek over het thema ‘samen beslissen’.

De volgende mensen hebben – naast het publiek – een actieve rol tijdens het debat:

  • Didi Braat, professor in voortplantingsgeneeskunde/hoofd van de obstetrie en gynaecologie Radboudumc
  • Marieke Schoonenberg, gynaecoloog, medisch directeur reproductieve geneeskunde Nij Geertgen
  • Carien Brals, gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut VUmc – afdeling medische psychologie en MMW

Het debat werd geleid door Cindy Cloïn, freelancejournaliste en hoofdredacteur Freya Magazine. Aansluitend volgt de lezing van Carien Brals: ‘Een goed gesprek tussen arts en patiënt, hoe doe je dat?’.