Jaarthema 2017: Samen Beslissen

Het jaarthema van Freya voor het jaar 2017 is Samen Beslissen. In de zorg worden verschillende termen voor dit thema gebruikt, zoals gedeelde besluitvorming en shared decision making, wij hebben – samen met de Patiëntenfederatie en andere patiëntenorganisaties – gekozen voor de heldere term Samen Beslissen. Gedurende het jaar zullen we op verschillende manieren aandacht besteden aan dit thema. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de diverse activiteiten.

Een goed gesprek

Keuzes maken in het fertiliteitstraject. Hoe doe je dat? Op deze pagina vind je enkele tips en een document dat je kan helpen alles op een rijtje te zetten.

De Patiëntenfederatie Nederland heeft het initiatief genomen voor een campagne die beide partijen (arts en patiënt) moet helpen om samen beslissen mogelijk te maken. Dit doen zij in samenwerking met een aantal beroepsorganisaties. De slogan van de campagne is: Betere zorg begint met een goed gesprek. Voor meer informatie kun je de hiervoor ontwikkelde site bezoeken.

Artikel over samen beslissen

 

Themanummer Freya Magazine

Vier keer per jaar verschijnt onze glossy Freya Magazine. De tweede editie van 2017 heeft als thema Samen Beslissen. In deze special gaan we in op allerlei aspecten van samen beslissen binnen het fertiliteitstraject, vanuit verschillende gezichtspunten.

Enquête / achterbanraadpleging

In het begin van 2017 hebben we gepeild wat de wensen, ervaringen en mening zijn van onze achterban over het thema samen beslissen, door middel van een online enquête.

Debat Samen Beslissen

Op 25 maart organiseerde Freya een event. Op het programma stond o.a. een debat Samen Beslissen:

Wat is jouw rol bij het maken van keuzes in het behandeltraject? Waarover wil en kun jij als patiënt meebeslissen? Wat heb je hiervoor nodig van de arts? Maar ook: wat verwacht de arts van jóu? Aan de hand van stellingen kun je vanuit de zaal meepraten over dit boeiende onderwerp.

Samen met twee artsen en een psycholoog gaan wij met elkaar in gesprek over het thema ‘samen beslissen’.

De volgende mensen hebben – naast het publiek – een actieve rol tijdens het debat:

  • Didi Braat, professor in voortplantingsgeneeskunde/hoofd van de obstetrie en gynaecologie Radboudumc
  • Marieke Schoonenberg, gynaecoloog, medisch directeur reproductieve geneeskunde Nij Geertgen
  • Carien Brals, gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut VUmc – afdeling medische psychologie en MMW

Het debat werd geleid door Cindy Cloïn, freelancejournaliste en hoofdredacteur Freya Magazine. Aansluitend volgt de lezing van Carien Brals: ‘Een goed gesprek tussen arts en patiënt, hoe doe je dat?’.

Project ‘Beslist Samen!’

Freya en het Longfonds participeerden in een project van Isala Klinieken in Zwolle. Het doel van dit project was een enerzijds het personeel van de afdelingen fertiliteit en kinderlongziekten een interactieve cursus bieden over samen beslissen. Daarnaast wilde het Isala graag een kort filmpje maken voor nieuwe patiënten, waarin werd uitgelegd hoe zij zelf een aandeel kunnen leveren aan het proces van samen beslissen. Als patiëntvertegenwoordigers dachten wij mee over de invulling hiervan.

Dit project was onderdeel van een groter geheel, dat werd afgesloten met een congres.

Project “Gezamenlijke besluitvorming: Leren van rolmodellen in de klinische praktijk”

Het RadboudUMC startte een wetenschappelijk onderzoek naar rolmodellen bij samen beslissen.

Gezamenlijke besluitvorming in de gezondheidszorg blijkt in de praktijk vaak niet eenvoudig. Patiënten en hun naasten zijn er niet altijd bekend mee en de arts krijgt een andere rol in de spreekkamer. Onderwerp van dit project is hoe artsen tijdens hun opleiding (kunnen) leren om gezamenlijke besluitvorming in de praktijk te brengen. Speciale aandacht in het project gaat uit naar het leren van een rolmodel. Met rolmodel bedoelen we een ervaren arts die als voorbeeld dient voor de aankomend arts. Het doel van dit onderzoek is om tot aanbevelingen te komen over hoe deze rolmodellen in de praktijk beter kunnen worden ingezet om aankomend artsen op te leiden in gezamenlijke besluitvorming.

Freya gaf feedback, zorgde voor de werving van deelnemers voor een focusgroep en nam deel aan de werkconferentie in mei 2018. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een eindrapportage.