Bieden add-ons een betere zwangerschapskans?

Op het gebied van fertiliteitsbehandelingen is er ongelooflijk veel mogelijk. Naast de ‘gewone’ IVF en ICSI worden er steeds vaker (met name in het buitenland) zogenaamd add-ons aangeboden. Dit zijn aanvullende toepassingen die de kans op zwangerschap zouden vergroten. Maar zijn die add-ons (bewezen) effectief? Als leek kun je hier moeilijk een oordeel over vormen.

Het is wel verstandig om je te realiseren dat in het buitenland de fertiliteitszorg vaak zeer commercieel is. Het is een industrie waar veel geld in omgaat; add-ons kunnen ‘big business’ zijn.

Natuurlijk wil je optimale kansen. Maar bieden deze add-ons werkelijk meer kans op die zo gewenste zwangerschap? In dit artikel laten embryoloog Mastenbroek en gynaecoloog/endocrinoloog Lambalk (AMC) hun licht schijnen op de diverse add-ons die worden aangeboden.

De Engelse organisatie Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) maakte eerder dit ‘stoplicht’ waarin zij beargumenteren welke add-ons wel en niet zinvol kunnen zijn.

Overigens is Freya van mening dat er een verschil is tussen ‘bewezen niet-effectief’ en ‘niet bewezen effectief’. In het eerste geval is aangetoond dat de zwangerschapskans niet toeneemt. In het tweede geval ontbreekt het aan onderzoek dat aantoont of de add-on effectief is of niet. In dat geval pleiten wij voor aanvullend onderzoek naar de effectiviteit.

Geef een reactie