Toelichting op verruiming leeftijdsgrens IVF tot 50 jaar

Beeld Martine van der Voort

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat minister Schippers de leeftijdsgrens voor IVF-behandelingen met donoreicellen verhoogt tot 50 jaar. Wat betekent dit in de praktijk? We zetten het voor je op een rij.

Waar ligt de leeftijdsgrens voor IVF?

Een IVF-behandeling met eigen eicellen is mogelijk tot 45 jaar en wordt vergoed tot en met 42 jaar (leeftijd van de vrouw). Slechts enkele klinieken behandelen tot 45 jaar, zie de Monitor Fertiliteitzorg. Hieraan verandert niets. Wat wel verandert is dat vrouwen bij wie de eicellen zijn geoogst vóór de leeftijd van 43, nog embryo’s kunnen laten terugplaatsen tot hun 50e.

Waar ligt de leeftijdsgrens voor eiceldonatie?

De maximale leeftijdsgrens waarop een IVF-behandeling met donoreicellen wordt toegepast, was tot nu toe 45. Deze leeftijdsgrens wordt verhoogd tot 50 jaar. Tussen de 43-50 komt de behandeling niet in aanmerking voor vergoeding.

Kan iedereen tot 50 jaar nu zwanger worden?

Voorafgaand aan een eventuele behandeling wordt door het behandelteam samen met de wensmoeder een risico-inschatting gemaakt. Zo wordt de individuele gezondheidssituatie van de wensmoeder bekeken en een inschatting gemaakt van de succeskans en de veiligheid voor moeder en kind. Op basis daarvan wordt al dan niet gestart met de behandeling. Daarnaast speelt het tekort aan eiceldonoren een belangrijke rol.

Wat verandert er als je geen eigen donor meebrengt?

De minister heeft de leeftijdsgrens voor IVF met donoreicellen verhoogd tot 50 jaar. Dit betekent dat je in principe in behandeling kunt voor een kindje als je boven de 45 bent (de huidige wettelijke grens). Echter, in Nederland kampen we al jaren met een enorm tekort aan eicellen. De huidige wachttijd voor een donoreicel kan oplopen tot 8 jaar. Dit betekent dat deze verruiming op papier een oplossing lijkt te zijn, maar dat in de praktijk vaak niet is.

Wat verandert er als je zelf een eiceldonor hebt?

Anders is het als je zelf een donor meebrengt. Dan kan het traject sneller worden opgestart en biedt deze verruiming van de leeftijdsgrens zeker mogelijkheden. Houd er wel rekening mee dat er strenge eisen worden gesteld aan de donor. Meer hierover lees je hier.

Cryo’s (ingevroren embryo’s)

Heb je eerder een IVF-behandeling ondergaan waarbij embryo’s zijn ingevroren? Dan biedt de verruiming van de leeftijdsgrens voortaan de mogelijkheid om deze cryo’s tot je 50e jaar terug te laten plaatsen. De grens hiervoor lag voorheen op 45. Ook hier geldt: voorafgaand aan een eventuele behandeling wordt door het behandelteam samen met de wensmoeder een risico-inschatting gemaakt. Zo wordt de individuele gezondheidssituatie van de wensmoeder bekeken en een inschatting gemaakt van de succeskans en de veiligheid voor moeder en kind. Op basis daarvan wordt al dan niet gestart met de behandeling.

De vergoedingsregeling is in dit geval wat ingewikkeld. Cryo-terugplaatsingen horen bij de IVF-poging waarin ze ontstaan zijn. Deze worden dus niet apart geteld als poging. Maar dat geldt slechts totdat er een zwangerschap is ontstaan. Zoals wij de regels nu uitleggen kun je vanaf 43 jaar alleen een vergoede cryo-terugplaatsing hebben als de betreffende cryo’s zijn ontstaan uit een IVF-poging die je vóór je 43e jaar hebt ondergaan en er geen sprake is geweest van een doorgaande zwangerschap van die poging.

Wordt IVF nu ook vergoed tot 50 jaar?

Nee. Er verandert niets in het vergoedingenbeleid. IVF wordt – voor maximaal 3 pogingen – alleen vergoed tot en met 42 jaar.

Waar kun je in Nederland terecht voor een IVF-traject met eiceldonatie boven de 45?

Ziekenhuizen zijn niet verplicht vrouwen tot 50 jaar te behandelen. De beroepsvereniging van gynaecologen NVOG heeft het standpunt ingenomen dat er wat hen betreft geen bezwaar is, maar laat ruimte aan gynaecologen om het advies naast zich neer te leggen.

Op dit moment is nog niet bekend welke ziekenhuizen hun beleid zullen aanpassen.

Bronnen:

  • Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) over geassisteerde voortplanting, nr. 2016Z16078, 28 september 2016
  • Brief Zorginstituut Nederland aan Minister van VWS, IVF en cryo embryo’s (uitleg regelgeving), nr. 015042214, 27 mei 2015

 

© Freya, 29-09-2016

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Geef een reactie